Hvorfor koster båtforsikring mer enn før?

De siste årene har vi opplevd en sterk økning i båtskader sammenlignet med hva vi tradisjonelt har vært vant til. Som følge av dette erfarer vi at flere aktører trekker seg fra markedet eller visse markedssegmenter eller øker prisene tildels betydelig.

Forsikringsbransjen melder om samlet skadeutviklingen gjennom Finans Norge sin forsikringsstatistikk i tillegg til at Redningsselskapet melder om stadig nye rekorder på antall redningsaksjoner til sjøs. 

Vi forventer derfor at båtforsikring i fremtiden vil koste mer enn tidligere og beskriver her noen av årsakene til dette.

Forsikring er et spleiselag der alle deltar

For den som ikke har båtskader er det lett å tenke at andres båtskader ikke påvirker «min» forsikring. Heldigvis er det fortsatt slik at det mest vanlige er å ikke ha båtskade. Tradisjonelt har det vært slik at en båteier har en litt mindre båtskade hvert 20. år, og båtforsikringsprisene har vært basert på dette. Båtskader inntreffer nå oftere, har gjerne større omfang og koster mer å reparere.  

Det grunnleggende prinsippet i forsikring er at forsikring er et spleiselag der alle betaler for at noen få uheldige får skade. Når disse få uheldig med skade blir vesentlig flere med mer omfattende skader, må dessverre alle betale mer for å dekke fellesskapet. Forsikringsselskapene prøver imidlertid å prise forsikringskunder med skader høyere enn de uten skader.    

Hva påvirker hvordan båtforsikringsprisen fastsettes

Tradisjonelt har prissetting av båtforsikring vært basert på båtens karakteristika (type, verdi, motorisering), type bruk og geografisk bruksområde.  

Kombinert med stadig økning i båtskader og erstatningsutbetaling for fritidsbåter ser vi også en trend blant forsikringstilbyderne med stadig mer detaljerte prissettingsmetoder med mye større grad av individbasert prissetting. Ved individuell prising tas det f.eks. hensyn til skadehistorikk, aktuell hjemmehavn, båteiers alder, båtmerke, osv.

Årsakene til økning i båtskader

I tillegg til de vanlige årsakene som prisøkning på båtreparasjoner, er det en rekke andre faktorer som påvirker at båtskader skjer oftere enn før og at skadeomfanget er større enn hva vi har vært vant til.     

  • Generelt øker prisene på båtreparasjoner (arbeid og deler), noe som gjelder de fleste tjenester i samfunnet. 
  • Mer ekstremvær både sommer og vinter med påfølgende skader som vi her i Norge tidligere ikke har vært vant til. I tillegg til mer av dette i Norge så har internasjonale forsikringsaktører blitt hardt rammet av dette verden over.
  • Ny teknologi i f.eks. nyere store utenbordsmotorer, koster mer å reparere og kan være mer sårbart og dermed mer utsatt for skader enn vi har vært vant til.
  • Endret adferd til sjøs. Vårt inntrykk er at vi i stadig større grad stoler for mye på kartplotteren, og mange har manglende kunnskap om bruk og funksjonalitet. Dette bidrar bl.a. til at vi i stadig større grad lar vær å planlegge båtturen og vurderer området og forholdene vi skal kjøre båt i. Vi erfarer økning i båtskader både blant nye og erfarne båtførere. Vår erfaring er at det er en «overdreven» myte at det er de unge og uerfarne som oftest får skader. Erfarne båteiere tar oftere sjanser og går typisk på grunn i kjent farvann!
  • Endret bruksmønster. På toppen av de mer langsiktige trendene beskrevet ovenfor har de siste sesongene med pandemi bidratt til mer bruk av båt med mer Norgesferie. Fint sommervær bidrar generelt til mer bruk og mer båtskader om sommeren! 
    Vi må med andre ord forvente at båtforsikring vil å koste mer fremover enn det vi tradisjonelt har vært vant til.
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish