Strengere krav til skikk og bruk på sjøen

Nå er det høysesong for bruk av fritidsbåt. Tettere båttrafikk skaper flere farligere situasjoner og setter strengere krav til sjøvett og skikk og bruk til sjøs.

Mer trafikk

Statistikken viser at det de siste årene har blitt stadig flere og større båter på sjøen med både nye og erfarne kapteiner. Tettere båttrafikk skaper flere farligere situasjoner og setter strengere krav til sjøvett og skikk og bruk til sjøs. Det gjelder for alle båtførere.

- Etter mange år som skipper på egen fritidsbåt opplever jeg dessverre en økende tendens til at båtførere tar mindre hensyn og er mindre oppmerksomme på konsekvensene av egen kjøring enn tidligere, sier Thomas Røang hos Söderberg & Partners.

Redningsselskapet har tidligere uttrykt samme bekymring basert på sine erfaringer med båttrafikken og redningsaksjonene til sjøs de siste årene.

Større risiko for skader

Uoppmerksomhet skaper flere farlige situasjoner og dermed høyere risiko for skade og ubehagelige opplevelser for andre som ferdes i nærheten. Det er også økning i skader der fortøyde båter blir skadet når de slås i brygger eller mot land som følge av for store bølger fra forbipasserende båter.

- Det er grunnleggende for trivsel og sikkerhet på sjøen at alle viser hensyn til hverandre når vi kjører båt, og det er viktig at alle følger noen overordnede prinsipper for sjøvett og “skikk og bruk” til sjøs, avslutter Røang.

Noen viktige kjøreregler til sjøs

  • Er du på kollisjonskurs med en annen båt, så vis tydelig i god tid at du endrer kurs og hold til høyre i leia. Husk at det er egne vikepliktsregler for seilbåter.
  • Møter du en kryssende båt som du har vikeplikt for, så vis tydelig at du endrer kurs og kjør bak den. Kjører du en båt som lager bølger, vil det dessuten bli en behageligere passering for den kryssende båten.  
  • Skal du passere eller møte en båt, så gjør det med god avstand og tenk på hvordan hekkbølger du lager.  
  • Lær deg eller frisk opp kunnskapen om de vanligste sjømerkene.

(Kilde Redningsselskapet: Pressemeldinger)

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish