Strategisk samarbeid med Supertakst

Söderberg & Partners har gleden av å kunne lansere et nytt tilbud i samarbeid med Supertakst for bestilling av tilstandsrapporter. 

Et komplett system fra bestilling til ferdig oppdrag
Supertakst er et bestillingsverktøy som gir alle parter full oversikt over tilgjengelige takstmenn, rapporter, avtaler om oppdrag og tidspunkt for befaringer. Løsningen benyttes i dag av både takstmenn, eiendomsmeglere og forsikringsselskap. Totalt er det bestilt over 125 000 oppdrag via løsningen.  

Effektivt og moderne

Gjennom vår avtale med Supertakst får meglerne tilgang til et meget effektivt og moderne system for bestilling av takstmenn/bygningssakkyndige. Supertakst sørger for både tilstrekkelig kapasitet, kvalitetssikring av takstmenn/ bygningssakkyndige og opplæring.

Faste priser

Etablerte relasjoner og kontakter som meglerne har med takstmenn/ bygningssakkyndige kan også gjerne knyttets opp i Supertakst. Prisen på takstene er ferdig fremforhandlet med faste priser for leiligheter og enebolig/villa. Tilstandsrapportene er en integrert del av boligselgerforsikringen og vil være en del av grunnlaget for underwritingen.

Visuelt og enkelt

Tilstandsrapportene fra takstmennene gjennomføres på iPad i takstapplikasjon Protakst. Med bruk av Protakt vil de fleste tilstandsrapporter kunne ferdigstilles på befaring. Dette sikrer rask levering og nesten ingen etterarbeid. Protakst gir gode, standardiserte og lettleste rapporter. Protakstrapporten er også integrert med SmartBolignalyse fra Vendu som visualiserer og forenkler lesningen av tilstanden for boligselger.

Tilpasset ny forskrift

Söderberg & Partners jobber systematisk med å tryggere bolighandelen. Gode tilstandsrapporter som beskriver tilstanden til boligene på en god og lettfattelig måte, er en viktig faktor for å trygge bolighandelen. Gjennom et strategisk samarbeid med Supertakst og Vendu, får våre kunder tilgang til moderne og tidsriktige tilstandsrapporter. Dette gjør det enklere for kjøper å sette seg inn i boligens tilstand i forkant av budrunden. Rapportene er også godt tilpasset forslagene om krav til innhold etter ny forskrift.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish