Vellykket takstmannsdag

I samarbeid med Supertakst og Eiendomsmegler1 Oslo/Akershus har vi arrangert en «takstmannsdag». Formålet med dagen var kompetanseheving for traineer og fullmektiger, og målet var å gi deltakerne en grundigere forståelse av utarbeidelse og innholdet av tilstandsrapporter.

Teori og praksis

Den teoretiske delen bestod av en nøye gjennomgang av den nye loven og forskriften, og hvordan den påvirker bygningssakkyndige og meglere i deres daglige arbeid.

Etter den teoretiske delen var det mulighet til å delta aktivt i praktiske øvelser. En bygningssakkyndig fra Supertakst ledet en faktisk tilstandsbefaring av en leilighet, der deltakerne fikk stille spørsmål og delta i prosessen. Dette for å gi en grundig innsikt i undersøkelsesprosessen, forståelsen av tilstandsgrader, og tilstandsrapporter i sin helhet. 

Ny teknologi

I tillegg ble det presentert nye innovative løsninger for arealoppmåling, inkludert 3D-skanning, som Supertakst har begynt å ta i bruk. Dette viste deltakerne nye teknologiske fremskritt og hvordan de kan anvendes i deres faglige virke.

- Arrangementet var en verdifull mulighet for kompetanseheving. Et slik arrangement understreker engasjementet for å støtte og investere i de ansattes sin kompetanse og forståelse innenfor fagområdet, sier Carl Fredrik Keyser Herlofsen, Kundeansvarlig i Söderberg & Partners.

 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish