Supertrygg

22 nov. 2023

Gjennom Supertrygg tilbyr vi tilstandsrapporter tilpasset ny forskrift.

Øyvind Müller Famestad
Øyvind Müller Famestad 
Ansvarlig kundeopplevelse, Söderberg & Partners
KH
Kenneth Hegge 
Daglig leder, Supertakst

Hva er Supertrygg?

Målet for Supertrygg er å bidra til færre konflikter i boligmarkedet gjennom bruk av gode rapporterings- og presentasjonsverktøy, grundige analyser av erfaringstall og være en arena for erfaringsutveksling mellom forsikring-, takst-, og eiendomsmeglerbransjen.

Supertrygg er et helhetlig og fullintegrert konsept, som setter sammen allerede etablerte produkter og tjenester til ett produkt. Bak konseptet står Söderberg & Partners, Supertakst, Vendu og Svea Finans.

Hva består Supertrygg av? 

Supertrygg-konseptets grunnpilar er boligselgerforsikringen som du får gjennom Söderberg & Partners. Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. De andre delene av konseptet består av:


  • Supertakst - et moderne og effektivt digitalt bestillingssystem som er fullt integrert mot eiendomsmeglernes fagsystemer, og som gir eiendomsmeglerne full oversikt over egne takstoppdrag, status i prosessen og full loggføring. 

  • ProTakst - et rapporteringsverktøy for bygningssakyndige for utarbeidelse av tilstandsrapporter i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). ProTakst-verktøyet er et moderne rapporteringsverktøy. Det er sjekklistebasert og tar utgangspunkt i de områdene som det erfaringsmessig knyttes flest mangelskrav fra kjøper. Spørreundersøkelser viser at rapporten oppfattes som lettlest, oversiktlig og som gir kjøper god informasjon før en eventuell budrunde.

  • Smart Boliganalyse - et ai-basert verktøy som tar utgangspunkt i tilstandsgradene fra tilstandsrapporter og presenterer innholdet i disse på en digital og forbrukervennlig måte. Smart Boliganalyse kan leses på alle plattformer (mobil, nettbrett og PC) og presenterer boligens tilstand sammen med bildene fra annonsen på Finn. Tjenesten leveres av Vendu.

  • Trekk i oppgjør – selgers kostnader knyttet til utarbeidelse av tilstandsrapporter trekkes i oppgjøret for boligen når den er solgt (forutsatt at boligen er solgt innen ett år). Selger slipper dermed å legge ut for tilstandsrapporten når boligen legges ut for salg. Dette er ofte et tidspunkt hvor selger har mange andre utlegg. Løsningen finansieres av Svea Finans.

Erfaringer med ny avhendingslov og ny forskrift

Under vår seneste fagdag sammen med Supertrygg ble det presentert relevante skadetall og skadetyper etter endringene i loven, samt erfaringer med nye tilstandsrapporter.

Foredragsholderne delte sine erfaringer så langt, og vi hadde med sentrale personer både fra takstbransjen, eiendomsbransjen og forsikringsbransjen. I tillegg fortalte brukere av Supertrygg-konseptet om sine erfaringer med våre systemer for tilstandsrapportering og bestilling av takstmenn.

Ta kontakt

Dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om Supertrygg er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.

Øyvind Müller Famestad
Ansvarlig kundeopplevelse, Söderberg & Partners
E-post
Mobil

Kenneth Hegge
Daglig leder, Supertakst
E-post
Mobil

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish