Ny avhendingslov - erfaringer så langt

Söderberg & Partners har fulgt nøye med på utviklingen i antall skader før og etter at den nye loven trådte i kraft 1. januar 2022. 

Det er enda for tidlig å trekke veldig klare konklusjoner, siden selgers ansvar etter avhendingsloven gjelder i 5 år etter at boligen er solgt. Det er fortsatt bare er et drøyt år siden den nye loven trådte i kraft.

Tendenser

Det er likevel spennende å følge med på tendenser. Endringene i avhendingsloven ga selger noe større ansvar enn tidligere, og dermed en forventning om økning i antall skademeldinger.

På den andre siden ble det innført en forskrift med minstekrav til innhold i tilstandsrapporter, og dermed en forventning om bedre rapporter. Dette gir kjøperne bedre og mer nøyaktig informasjon, som skal kunne bidra til færre meldte skader.

Foreløpige tall om antall meldte skader indikerer at de to effektene ser ut til å ha utlignet hverandre. Skadefrekvensen (antall skadesaker målt mot antall solgte forsikringer) ser ut til å være relativt lik som tidligere år. Skademeldinger knyttet til El-anlegg ser imidlertid ut til å ha økt noe. Dette skyldes nok at mange mindre omfattende skademeldinger knyttet til El-anlegg tidligere ble avslått på grunnlag vesentlighetskravet i den gamle loven.

Det blir spennende å følge utviklingen videre for å se effektene av endringene i loven og den nye forskriften.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish