Maksimal forsikringssum på Boligselgerforsikring heves til kr 14 millioner

Söderberg & Partners kan med glede meddele at vi fortsetter å fremforhandle markedets ledende Boligselgerforsikring.

Stadig høyere boligpriser og endringene i avhendingsloven har medført at det økonomiske ansvaret som en boligselger kan komme i, er større enn noen gang. 

Som en følge av dette har vi fremforhandlet en økning av maksimalt ansvar fra 10 000 000 kr til 14 000 000 kr. Selskapets ansvar vil fortsatt være begrenset til eiendommens salgssum.

- Söderberg & Partners har i 25 år meglet frem boligselgerforsikring til det norske markedet. Vår jobb er å fremforhandle sterk konkurransekraft på vegne av våre kunder. Konsekvensene av ny lov er fortsatt for tidlig å konkludere, men den sterke boligprisveksten de siste årene er et faktum. Vi har derfor utfordret forsikringsselskapene til å forbedre produktet ved å øke forsikringssummen. Dette gjør produktet enda bedre og bedre tilpasset dagens boligpriser. Vi vil i tiden fremover fortsette arbeidet med å utfordre forsikringsselskapene for å styrke konkurransekraften ytterligere, sier Christian Søhus, CCO i Söderberg & Partners.

Endringen trer allerede i kraft fra 03.10.2022

Forsikringsavtalene inngås gjennom avkrysning og signering av egenerklæringsskjema. Det betyr at det er tidspunktet forsikringsavtalen inngås på som avgjør hvilke vilkår som gjelder. Endringen gjelder for forsikringstakere som får oversendt egenerklæringsskjema med vilkår, krysser av for at de ønsker forsikring og signerer egenerklæringsskjemaet f.o.m 03.10.2022.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish