Avgiftsplikt på tilstandsrapporter

Det siste året har Skattemyndighetene ved flere anledninger tatt stilling til om tilstandsrapporter som leveres til et forsikringsselskap som tilbyr boligselgerforsikring, er omfattet av avgiftsunntaket for formidling av forsikring. Skattemyndighetene har entydig fastslått at tilstandsrapporter er en merverdiavgiftspliktig ytelse.

Allerede sensommeren 2021 fastslo skattemyndighetene sitt standpunkt i en bindende forhåndsuttalelse (BFU). De fleste leverandører av tilstandsrapporter innrettet seg etter skattemyndighetenes vurdering. Dette gjaldt blant annet Supertakst som formidler taksttjenester til forsikringsbransjen. 

Om prosessen i etterkant av at den første BFU’en kom: Det er en selvfølge for oss i Supertakst at vi forholder oss til gjeldende lovverk. Prisen på tilstandsrapporter som leveres gjennom Supertakst, som en del av Supertryggkonseptet, er derfor naturligvis inkludert lovpålagt merverdiavgift
Kenneth Hegge
Administrerende direktør i Supertakst

Andre leverandører av tilstandsrapporter og boligselgerforsikring ba skattemyndighetene vurdere hvorvidt deres forretningsmodeller kunne medføre at det likevel var avgiftsfritak.

Fremtind fikk i BFU av 11.10.21 tilbakemelding om at avgiftsplikten også gjaldt rapporter levert til dem. Fremtind klaget vurderingen inn for Skatteklagenemda som ikke tok klagen til følge. Legal Specialist i Fremtind, Finn Christian Hovde-Hagen, opplyser i en kommentar:

«Fremtind har alltid operert med mva. Det som er viktig for oss er at bransjen har like rammebetingelser og at det er tydelig for alle om det skal beregnes mva eller ikke. Det er derfor spurt myndighetene om hvordan dette er å forstå»

Anticimex ba også om en egen vurdering fra skattemyndighetene. Anticimex fikk i BFU av 15.02.22 ikke medhold i sine anførsler. Anticimex klagde vurderingen inn til Skatteklagenemnda som i avgjørelse av 22.06.22 ikke ga medhold i klagen.

Söderberg & Partners anser det endelig avklart at det er avgiftsplikt på tilstandsrapporter som benyttes i forbindelse med boligsalg. Vi forventer at de seneste avgjørelsene vil eliminere den konkurransevridende praksisen som har vært i bransjen det seneste året, hvor enkelte leverandører har medregnet avgift i sine rapportpriser og andre ikke.

Spørsmål?

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med:
Erik Kristoffer Pevike-post 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish