Supertrygg tester nye skannere til måling av areal

I henhold tilden nye avhendingsloven er det en mangel dersom oppmålinger av areal avviker mer enn 2 prosent. Dette stiller svært strenge krav til nøyaktighet hos takstmenn.

Det er en mangel dersom bygninger på eiendommen har mindre areal enn det som er opplyst, dersom avviket er større enn 2 prosent, og minst en kvadratmeter. Dette stiller svært strenge krav til nøyaktighet hos takstmenn når de skal gjennomføre arealmålingene.

Pilot

Komplekse romløsninger i mange hus og leiligheter, gjør at arealmålingene ofte både er tidkrevende og utfordrende å gjennomføre korrekt. I Supertrygg-konseptet kjører vi derfor nå et pilotprosjekt, hvor vi tester nye avanserte scannere til arealmåling.

Svært lovende resultater

Foreløpige resultater er svært lovende. Scannene er svært presise og ved hjelp av moderne dataverktøy får man også ut plantegninger med helt nøyaktige arealbeskrivelser av alle rom. I tillegg lages det en 3D-video for digital visning av boligen.

Dette er et svært spennende prosjekt som gir mange muligheter. Vi gleder til å utvide piloteringen og samarbeide med eiendomsmeglerkjedene for å gjøre konseptet enda bedre fremover.

Et overordnet mål i Supertrygg-konseptet er å bidra til færre konflikter ved salg av bruktboliger i Norge. Dette som et resultat av bedre opplysning til kjøper før budrundene gjennomføres.

Skannerprosjektet gir mange nye muligheter og er et viktig ledd til å nå dette målet.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish