Takstundersøkelsen

Stor undersøkelse viser at de nye tilstandsrapportene fungerer etter intensjonene i den nye forskriften. Boligkjøperne oppfatter at rapportene nå gir et tryggere og bedre grunnlag ved kjøp av bolig.

Stor undersøkelse blant 50 000 boligkjøpere- og selgere

Söderberg & Partners har gjennomført en undersøkelse blant 50 000 kjøpere og selgere av bolig i det norske markedet. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan boligkjøpere og selgere opplever tilstandsrapporten, og effektene av den nye forskriften til avhendingsloven. Analysen fra undersøkelsen er basert på ca 7000 respondenter og undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Netigate i perioden 29.09.2022 – 10.10.2022.

Mye oppmerksomhet rundt tilstandsrapportene

Både kjøpere og selgere vurderer de nye tilstandsrapportene som bedre enn ved tidligere undersøkelser. Tilstandsrapportene får stor oppmerksomhet fra både kjøpere og selgere. Så mange som 97 % sier at de er godt kjent med rapporten og at de leser hele rapporten. Når vi sammenligner med tilsvarende undersøkelse fra 2019, så synes kjøperne at rapporten gir bedre informasjon og at den er mer relevant. Tre av fire kjøpere opplever tilstandsrapporten som et godt eller svært godt utgangspunkt for planlegging av vedlikehold.

- «Dette synes vi er veldig positivt. Söderberg & Partners har aktivt deltatt i høringer knyttet til endringen i Avhendingsloven, og har hele veien stilt oss positive til den nye forskriften. Vi jobber kontinuerlig tett på takstbransjen når det gjelder nye løsninger. Målsettingen vår er å bidra ytterligere til enda tryggere bolighandel og samtidig redusere antall konflikter», sier Christian Søhus, CCO i Söderberg & Partners.

Sammendrag:

  • Takstrapporten inneholder tilstrekkelig med informasjon for både kjøper og selger og beskriver eiendommens tilstand på en god måte.
  • Takstrapporten er med på å gjøre boligkjøpet trygt og rapporten er et godt utgangspunkt for planlegging av fremtidig vedlikehold.
  • Vi ser en svak positiv utvikling på hvordan tilstanden på eiendommen er beskrevet i takstrapporten og kjøper savner mindre informasjon sammenlignet med i 2019.
  • Sammenlignet med 2019 ser vi en økning i hvor godt selger forstår takstrapportens forutsetninger og begrensninger, hvor godt rapporten fungerer som et utgangspunkt for fremtidig vedlikehold og konsekvensene av en beskrevet tilstand er lettere å forstå.
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish