OBOS lanserer nye boligkjøpsmodeller

OBOS satser stort på salg av nye boliger med boligkjøpsmodellene OBOS Deleie og OBOS Bostart. Ambisjonene er høye for disse boligkjøpsmodellene i løpet de neste 5 årene.

I underkant av 40 prosent av alle nye leiligheter som er solgt i år, er solgt med de nye modellene.

OBOS Deleie er den mest populære av de to boligkjøpsmodellene. Med OBOS Deleie kan du kjøpe halve boligen, eller mer, og bo i hele. For resten av boligen betaler du et beløp tilsvarende markedsleie for OBOS´ andel av boligen. Du må kjøpe minst 50 prosent av boligen, utenom det kan du selv velge hvor stor eierandel du ønsker å kjøpe.

Boligselgerforsikring

Söderberg & Partners har tilpasset boligselgerforsikringen sammen med forsikringsselskapene, slik at OBOS og privat eier kan selge boligen med boligselgerforsikring på samme måte som for ordinære boliger. Vi synes dette er veldig spennende å følge med på. Med OBOS`nye boligkjøpsmodeller blir det lettere for mange å komme inn i boligmarkedet.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish