Ny avhendingslov - erfaringer så langt

Nå har det gått et halvt år siden endringene i Avhendingsloven trådte i kraft. Vi har samlet et knippe eksperter til paneldebatt for å diskutere erfaringene så langt.

Endringene i Avhendingsloven, som regulerer bolighandelen mellom kjøper og selger, trådte i kraft 1. januar 2022. Regjeringens målsetting med endringene, sammen med innføring av minstekravet til innhold i tilstandsrapporter, er å redusere antall konflikter i forbindelse med boligtransaksjoner i det norske markedet.

Nå har det gått et halvt år, og så langt har tilbakemeldingene fra eiendomsmeglerbransjen vært preget av utfordringer og kapasitetsproblemer knyttet til gjennomføring av tilstandsrapporter.

Vi ser at tilstandsrapport har blitt en enda viktigere del av eiendomsmeglerens verdikjede, og det er derfor utfordrende når dette blir en flaskehals i forbindelse med boligtransaksjonene.
Christian Søhus
Christian Søhus
Deputy CEO / CCO Eiendom

Også takstbransjen kjenner på disse utfordringene, og bruker nå ca 30 % lengre tid per objekt enn tidligere.

- Færre takstmenn og forventningsstyring i forhold til selgers tilrettelegging for inspeksjon bidrar til kapasitetsutfordringer, sier Kenneth Hegge, Daglig leder i Supertakst.

Endringene har også ført til at boligkjøperne generelt har blitt mye mer interessert i å sette seg inn i boligens tilstand.

- Gode og effektive IT-løsninger er helt avgjørende for å få tilgjengeliggjort nok og riktig informasjon sier Terje Halvorsen, Co-founder i Vendu.

Supertrygg

Söderberg & Partners, Supertakst, Svea og Vendu har sammen lansert konseptet Supertrygg med følgende ambisjoner:

  • Redusere konflikter i boligmarkedet
  • Forenkle verdikjeden til eiendomsmegler
  • Finansiere takstkostnaden for selger
  • Supertryggkonseptet består av et effektivt bestillingssystem for meglerne, moderne og effektivt rapporteringsverktøy for takstmennene, samt  en digital løsning for tilgjengeliggjøring av informasjon knyttet til boligen – både for selger og kjøper. I tillegg finansierer Svea kostnaden for selger, slik at fakturaen først trekkes når boligen er solgt.

- Vi merker stor etterspørsel etter konseptet. Det appellerer til bransjen og de ulike aktørene fordi det har de riktige bestanddelene både for selger, kjøper og eiendomsmeglere. Velprøvde og effektive IT-systemer kan løse kapasitetsproblemene vi har opplevd til nå, samt bidra til en tryggere bolighandel, sier Christian Søhus.

Hvordan har dette gått så langt og hva blir viktig i tiden fremover?

- Mer tilgjengelig informasjon vil bidra til å styrke kompetansen – basert på fakta. Det vil kunne redusere konfliktnivået, og dermed gjøre bolighandel tryggere for alle involverte parter, avslutter Kenneth Hegge.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish