Inngår spennende samarbeid om ny medlemsfordel for Delta-medlemmer

Söderberg & Partners har inngått avtale med arbeidstakerorganisasjonen Delta. I første omgang dreier samarbeidet seg om distribusjon av Depositumsgaranti til Deltas medlemmer.  

Håkon Lier Madsen
Håkon Lier Madsen 
Senior forsikringsmegler Söderberg & Partners

Depositumsgaranti 

En depositumsgaranti innebærer at leietaker betaler en mindre engangskostnad/månedsbeløp, istedenfor å binde opp penger på en depositumskonto, ved inngåelse av et leieforhold. Garantien gir samme sikkerhet som en tradisjonell depositumskonto. For utleier innebærer det sparte kostnader siden de slipper å opprette depositumskonto, i tillegg til økt trygghet gjennom kredittsjekk av leietaker. 

Söderberg & Partners har tilbudt Depositumsgaranti i det norske leiemarkedet siden 2010, og ser nå en økende etterspørsel i markedet i tråd med høye levekostnader generelt i samfunnet. Produktet er høyaktuelt i segmentet for unge som skal ut i markedet og leie for første gang.  

Aktuell medlemsfordel 

For Delta passer dette veldig godt med strategien om å ha attraktive medlemsfordeler for sine medlemsgrupper. Delta ser et spesielt ansvar i å finne relevante fordeler for unge og lavtlønnede. Dette er spesielt viktig i dagens situasjon med dyrtid.   


YS arbeidslivsbarometer 2023 viser at:  

  • 36 prosent av de under 30 år leier bolig. En andel som er tre ganger høyere enn gjennomsnittet.  
  •  Jo mer utrygg jobbsituasjonen er, jo større andel leier.  
  •  Mange av Deltas medlemmer tjener mindre enn kr. 400.000. I den gruppen er det mer enn 1 av 4 som leier bolig. Dobbelt så mange som snittet. 

Denne nye medlemsfordelen gir større økonomisk frihet, og kan for mange være løsningen for å komme seg inn på et «trangt» leiemarked. Hele 90% av de som er mellom 18-39 år sier det er økonomisk vanskelig å komme inn på boligmarkedet og nærmere 35% av disse er bekymret for egen økonomi. Det viser en fersk undersøkelse fra IPSOS i høst. Det er derfor viktig for Delta å bidra med å tilby en medlemsfordel som kan hjelpe flere med å få muligheten til å komme inn på boligmarkedet, også de som er frivillig eller ufrivillig på leiemarkedet. 

Løsning for å komme inn på leiemarkedet 

- Når vi ser dagens leiepriser og vet at normal størrelse på et depositum er fra 3 – 6 måneders husleie, er vi overbevist om at dette vil bli godt mottatt blant eksisterende og potensielle medlemmer i Delta. En høyaktuell, og god løsning spesielt for studenter og unge arbeidstakere, sier Håkon Lier Madsen, Senior Megler i Söderberg & Partners.

- Med Depositumsgaranti får du mulighet til å leie bolig selv om du ikke har penger til depositum. Vi vet at to av tre opplever at depositum er en økonomisk utfordring. Dette tar Delta på alvor og vi tilbyr derfor medlemmene våre en ny medlemsfordel som gjør det mulig å leie bolig, uten at du betaler og låser titusener i depositum, sier Marit Solheim, Nestleder i Delta. 

Om Delta

Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon, som jobber for å skape trygghet i arbeidslivet, og livet rundt. Organisasjonen vil utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet. Med over 97.000 medlemmer er Delta det største forbundet i hovedorganisasjonen YS. De har hovedkontor i Oslo og er delt inn i seks regioner med totalt ni kontorer rundt om i landet. Medlemmene jobber innenfor offentlig tjenesteyting. Deres oppgaver spenner fra helse- og omsorg til forvaltning og drift av en rekke statlige, kommunale og private tjenester - menneskene som skaper velferden i landet vårt.

Deltas historie strekker seg tilbake til 1898 da de ble etablert som en av de første fagforeningene for offentlige funksjonærer. Organisasjonen har derfor lang og bred erfaring med å ivareta medlemmenes interesser. De jobber aktivt for å være nær det enkelte medlem, og har et solid korps av mer enn 2.500 tillitsvalgte.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish