På innsiden
Møt Per Aage Nævestad, CCO i Söderberg & Partners

5 des. 2023

Per Aage Nævestad (44) er CCO for Söderberg & Partners` virksomhet innenfor privat- og spesialforsikring. Vi har snakket med Per Aage om hvordan han og teamet arbeider for å skape verdi for kunder og samarbeidspartnere.   

Forretningsområdet inkluderer forbunds- og foreningsvirksomheten som betjenes av egne meglerteam, forsikringskontorer og forretningsstøtte. Söderberg & Partners er Norges ledende megler innen strategi, forhandling, utvikling og drift av medlemsforsikringer. - Vi hjelper våre foreningskunder med å rekruttere og beholde medlemmer, sier Per Aage Nævestad. - Gode forsikringsordninger er en av de viktigste økonomiske fordelene en organisasjon kan tilby sine medlemmer.  

Forretningsområdet tilbyr også båtforsikring, samt Depositumsgaranti som erstatter den tradisjonelle depositumskontoen for leietakere.

Samlet forsikrer vi over 250 000 enkeltpersoner, og vi forvalter hvert år forsikringspremier for i overkant av 1 milliard kroner
Per Aage Nævestad
Per Aage Nævestad
CCO

Hva er spesialforsikring? 

Spesialforsikring, også kjent som Affinity-løsninger, har stor kundeverdi, og gir en ekstra dimensjon til vårt spekter av rådgivningstjenester. Spesialforsikring er forsikringsprogrammer hvor vi bistår kunder, med store kundebaser eller høyt årlig volum av transaksjoner, til å knytte forsikringer til deres egne produkter eller tjenester.

- Løsningene kjennetegnes av kollektive forsikringsprogrammer med lav stykkpremie og høyt volum. Målet er å sikre våre kunder et forbedret marginbilde, markedsposisjonering eller økt kundelojalitet, sier Nævestad.  

Eksempler på produkter er:

  • Verdigjenstandsforsikring
  • Betalingsforsikring
  • Kjøpsforsikring
  • Tabbeforsikring på elektroniske artikler
  • Nettsikring
  • Garantiprodukter
  • Egenandelsforsikring

Det er egentlig bare fantasien som setter grensene for hva som kan legges i et spesialforsikringsprodukt.

Økonomisk usikkerhet styrker viktigheten av personlig rådgivning 

- I et skiftende og usikkert økonomisk- og geopolitisk landskap, merker nordmenn flest effektene av høy inflasjon og renteoppgang på sin privatøkonomi. I slike tider blir den personlige rådgivningssamtalen enda viktigere for å bygge tillit og trygghet. Skreddersydde forsikringsløsninger og personlig tilpasning er veien å gå for å møte utfordringene i folks hverdag, sier Nævestad.  

Digitale løsninger forenkler rådgivningen 


- Vi er «tradisjonelle» i synet på viktigheten av personlig rådgivning relatert til forsikring og overføring av risiko. Det betyr imidlertid ikke at vi satser mindre på digitalisering, sier Nævestad. - Tvert imot, vi investerer betydelige midler på utvikling av moderne og nyskapende digitale verktøy. Dette gjør rådgivningen enklere, og reduserer distribusjonskostnadene. Gevinsten er lavere premienivåer for våre kunder.  Digital utvikling og personlig rådgivning er ingen motsetning. Så lenge det skaper kundeverdi, gir vi tommel opp! 

Bærekraft, kultur og miljø 

- Vi setter bærekraft høyt, og skaper innovasjon på området. Våre bærekraftsanalyser omfatter både skadeforsikringsselskap og livsforsikringsselskap. Målsettingen med analysene er å gjøre det enklere for våre kunder å hensynta bærekraft i sine valg, sier Nævestad. 

- En av de mest givende aspektene ved å jobbe her, er å være omgitt av engasjerte og kompetente kolleger som alle ønsker å trekke i samme retning. Miljøet er dynamisk og inkluderende, og nye ideer som skaper kundeverdi ønskes alltid velkommen. Det gir meg stor motivasjon, og jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag, avslutter Nævestad.  

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish