Söderberg & Partners tilbyr egen ansattforsikring

9 feb. 2023
Arbeidsgiver er pålagt gjennom lov å kjøpe yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Mange bedrifter sikrer sine ansatte bedre, for eksempel gjennom en tilpasset forsikringspakke. Nå kan du bygge videre på bedriftspakken som Söderberg & Partners har etablert for din arbeidsgiver.

Mange bedrifter sørger bedre for sine ansatte enn det de er lovpålagt.

Sørg for informasjon

Til tross for de gode kollektive forsikringsløsningene mange bedrifter har etablert for sine ansatte, er det ikke alltid de er helt tilpasset den enkeltes behov. Forsikring gjennom arbeidsgiver er ment å gi trygghet for eventuelt inntektstap, og behovet for forsikring vil derfor være ulikt mellom de ansatte og derfor kreve individuell tilpasning.

Det er viktig å skaffe deg oversikt over hva du er forsikret for gjennom bedriften,.

På den måten kan du både sikre at du ikke er dobbeltforsikret, samtidig som du kan fange opp om det er noe du mangler og som du mener er viktig i din nåværende livssituasjon.

Kanskje har du reiseforsikring gjennom jobben. I tillegg kan du ha kjøpt en reiseforsikring privat. Det er bortkastede penger.

Oppgradere forsikringen

Med Söderberg & Partners sitt nye tilbud om ansattforsikring vil du også kunne forbedre forsikringsdekningene dine, dersom du trenger det. Andersen nevner som eksempel en situasjon der arbeidsgiver har etablert gruppelivsforsikring som gir ektefellen eller samboeren en million kroner dersom du dør. Hvis du har tre millioner kroner i gjeld, og den som sitter igjen ønsker å være gjeldfri, mangler du to millioner kroner.

Da kan du gjennom oss oppgradere forsikringen til det beløpet du trenger.

Om ektefellen eller samboeren ikke er livsforsikret, kan du gjennom Söderberg & Partner sitt tilbud også forsikre han eller henne.

Vi har fremforhandlet meget gode betingelser for deg. Skal du kjøpe tilsvarende direkte hos forsikringsselskap, må du regne med å firedoble prisen.

Attraktive arbeidsgivere

Det er viktig for arbeidstaker å ha kjennskap til hvilke forsikringsløsninger arbeidsgiver har ordnet for sine medarbeidere. Men det er også viktig for arbeidsgiver å få synliggjort hvilke forsikringer de tilbyr sine ansatte.

Forsikringer utover den lovpålagte yrkesskadeforsikringen er et gode for arbeidstakeren, et gode som gjør arbeidsgiver mer attraktiv. Forsikrings- og pensjonsordninger er vel så viktig som lønnen, men er samtidig en del av lønnspakken.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish