Påsketid er ferietid

19 mar. 2024
Påsken er en av de periodene gjennom året hvor reiseaktiviteten er størst. Da er det svært viktig å ha en aktiv reiseforsikring som kan hjelpe deg hvis noe inntreffer. Spesielt viktig er dette hvis du blir syk og trenger legebehandling utenfor Norge. Slik behandling på et privat sykehus kan bli veldig kostbart.
Reiseforsikring er tilgjengelig gjennom flere kanaler, de viktigste er beskrevet under. Vi anbefaler kjøp av privat helårsforsikring, dersom du ikke allerede har dekningen. Denne ordningen gir den beste totalløsningen for deg og din familie.
Trym Varre
Trym Varre
Senior forsikringsmegler

Helårs reiseforsikring 

En helårs reiseforsikring dekker hendelser, ihht. forsikringsselskapets vilkår, som oppstår alle steder utenom hjem, arbeids- og undervisningssted. Har du reiseforsikring gjennom arbeidsgiver er det viktig å sjekke at denne, i tillegg til tjenestereiser, også dekker ferie- og fritidsreiser. Har du ikke ferie- og fritidsdekning via arbeidsgiver, er det viktig at du skaffer deg en privat forsikring. Helårsreiseforsikringen dekker fritidsaktiviteter du foretar deg ihht. forsikringsselskapets vilkår, når du ikke er på et av de nevnte stedene. Dette er den eneste løsningen som gir en fullgod dekning for alle aktiviteter du foretar deg i løpet av et år.  

Forsikring kjøpt via turoperatør

Turoperatører og flyselskap tilbyr reiseforsikring ved kjøp reiser. Det er langt dyrere å kjøpe denne type reiseforsikring, og den vil kun dekke den aktuelle reisen den er tegnet for. Andre fritidsreiser eller fritidsaktiviter man foretar gjennom året, vil ikke være dekket.  

Reiesforsikring via kredittkort 

Dersom du betaler hoveddelen av en reise med et kredittkort, har mange kortutstedere knyttet reiseforsikring til kortet. Dette er en fin tilleggsdekning for den aktuelle reisen, men ikke en fullverdig løsning for forsikringsbehovet gjennom året. Den vil ikke dekke reiser hvor det aktuelle kredittkortet ikke er benyttet som betalingsmiddel for den aktuelle reisen. Dette vil typisk være reiser hvor man f.eks. benytter bil eller offentlig transport som fremkomsmiddel. Dette kan være reiser til hytta, til familie, venner eller andre former for ferieturer.  

Noen tips før ferien

  • Husk at barn, som passerer 21 år, må ha egen reiseforsikring selv om de fremdeles bor hjemme 
  • Sjekk at reisegodssummen er stor nok til å dekke verdiene du har med deg  
  • Smykker, verdisaker, fotoutstyr, datamaskiner o.l. må medbringes som håndbagasje 
  • Det er begrensning i erstatning for enkeltgjenstander. Normalt mellom kr 20 – 40 000 
  • Blir du syk og ikke kan reise, har forsikringen avbestillingsdekning. Husk erklæring om sykdom fra lege 
     
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish