Stadig flere med behandlingsforsikring i Norge

17 feb. 2023
De siste årene har antall nordmenn med behandlingsforsikring steget jevnt og trutt.

Ved utgangen av 2020 hadde nærmere 650 000 personer en slik forsikring. Det er en økning på drøye 5 prosent fra 2019. I 2021 fortsatte tallet å øke, og nærmet seg 700 000. Kun i underkant av 10% er private avtaler, mens det resterende er behandlingsforsikring i arbeidsforhold.

Bruken av forsikringen øker også, særlig bruk av psykolog eller psykiater. Fysikalsk behandling og legespesialist/diagnostikk representerer ca. 85% av kostnadene til forsikringsselskapene. Fysikalske behandlinger alene utgjør ca. 50%. Det har vært litt mindre bruk av fysikalske tjenester under nedstengningen, som kan henføres til mindre aktivitet i deler av næringslivet. I snitt benytter i overkant av 20% av ansatte forsikring i løpet av et år.

Behandlingsforsikring garanterer helsehjelp innen en kort frist, gjerne innen ti til tjue arbeidsdager. Det kan dreie seg om utredning, behandling og operasjon. Forsikringen kan blant annet brukes til legespesialist, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog og kirurgisk inngrep. Flere selskaper tilbyr også fri tilgang på online videosamtale med lege og helsetelefon. 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish