Tid for lønnssamtaler

Hovedtema ved både nyansettelser og lønnsjusteringer er naturlig nok lønn, og vi er nå inne i den perioden av året hvor mange selskaper står overfor gjennomføringen av de årlige lønnssamtalene.
Julie Warming
Julie Warming 
Leder Region Øst

Lønnen har stor innvirkning på den enkeltes økonomi og betalingsevne. For den ansatte er det viktig å kunne forutsi og planlegge sin økonomiske situasjon i lys av lønnsforholdene. 

Mer enn bare lønn

Men, et annet viktig moment i forbindelse med lønn og betingelser, er personalgoder.  

- Det kan være gode personalforsikringer, behandlingsforsikring, pensjonsordningen, helsetjenester, antall feriedager/uker, mulighet for overtidsbetaling, avspasering og bonusordninger. Disse må vi ikke glemme å trekke frem i lyset, sier Julie Warming, leder region Øst og forsikringsmegler i Söderberg & Partners.

Viktig med informasjon 

I samtaler om lønn og personalgoder er det derfor ikke bare nivået på lønnen som er viktig, men også klarheten og tydeligheten i kommunikasjonen om eventuelle andre personalgoder som tilbys.  
- Snakk med de ansatte om hvilke goder selskapet tilbyr, og informer om det er endringer og forbedringer siden sist. Husk at dette også gjelder når man diskuterer lønn og betingelser ved nyansettelser, fortsetter Warming. 

- Initier dialog med de ansatte for å øke forståelse av hvilke goder selskapet tilbyr. Åpenhet om disse aspektene fremmer ikke bare gjensidig forståelse, men styrker også de ansattes tilfredshet og skaper et positivt arbeidsmiljø, avslutter Warming. 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish