Supertrygg – viktig bidrag til en tryggere bolighandel

Endringene i avhendingsloven ble innført fra nyttår samtidig med en helt ny forskrift om minstekrav til innhold i tilstandsrapporter. Myndighetenes mål med endringene er å gjøre bolighandelen tryggere for alle parter.

For å bygge opp under dette målet, har Söderberg & Partners sammen med Supertakst, Vendu og Svea Finans, utviklet et eget konsept kalt Supertrygg. Ambisjonen med konseptet er å bidra til en tryggere bolighandel og dermed redusere konfliktnivået i forbindelse med bolighandel.  

Supertrygg-konseptet består av et moderne rapporteringsverktøy for bygningssakkyndige og et effektivt digitalt bestillingssystem for eiendomsmeglerne. Begge løsningene er basert på verktøy som er velprøvd i markedet.

Konseptet har også et eget verktøy som tar utgangspunkt i tilstandsgradene fra tilstandsrapporter og presenterer innholdet i disse på en digital og forbrukervennlig måte. 

Finansiering er også bakt inn som en viktig del. Det innebærer at kostandene ved taksten ikke belastes før ved oppgjør. Det er en enkel løsning for selger som slipper å betale for tjenesten up front, og for meglerkjeden som slipper å legge ut for kostnaden.  

Tilpasset lovendringene

- Vårt mål med Supertrygg-konseptet er å bidra til å nå myndighetenes målsetning om en tryggere bolighandel. Supertrygg er tilpasset både endringene i loven og den nye forskriften.
Øyvind Müller Famestad
Øyvind Müller Famestad
Ansvarlig kundeopplevelse, Söderberg & Partners

Söderberg & Partners´ primære rolle som forsikringsmegler er å tilby boligselgerforsikring som et helhetlig produkt med gode dekninger og vilkår.

- I arbeidet med å få på plass Supertrygg-konseptet er vi veldig glade for samarbeidet med Supertakst, Vendu og Svea Finans, sier Famestad.

Takstbransjen er fornøyd

- Protakst som verktøy sparer oss tid, og jeg opplever en effektivitetsgevinst. Løsningen er intuitiv og rask å lære seg, men det krever at du kan din NS3600, sier Tom Gunnar Olsen, takstmann i Fidens AS. - I tillegg er det betryggende å vite at oppbyggingen av ProTakst følger den nye forskriften gjennom sin sjekklisteform.  

Kenneth Hegge, daglig leder i Supertakst AS er enig:

- Minstekravene i den nye forskriften er omfattende, og stiller derfor store krav til effektive arbeidsverktøy. Vår erfaring er at Supertrygg-konseptet oppfattes både effektivt og moderne. I den senere tid har kapasiteten blant bygningssakkyndige vært diskutert etter innføringen av den nye forskriften. Supertrygg-konseptet kan være en viktig bragsyter for å effektivisere arbeidsprosessene for bygningssakkyndige, og dermed frigjøre tid for utarbeidelse av nye tilstandsrapporter, sier han.  

Bestillingsløsningen

Bestillingsløsningen i Supertrygg, som eiendomsmeglerne bruker for å rekvirere takstmann og tilstandsrapporter på oppdrag, funger også svært effektivt og sømløst.

- Med bare noen tastetrykk, er bestillingen av takstmann på våre oppdrag klare, forteller Stian Berg, avdelingsleder og eiendomsmegler i Nylander.

- Tilstandsrapportene, som takstmannen lager i rapportsystemet ProTakst, fungerer også svært godt. Rapportene oppleves som både oversiktlig og lettleste, og tilbakemeldingene fra våre kunder er at rapportene gir en god og forståelig beskrivelse av den tekniske tilstanden i boligene. Det at selgers kostnad for tilstandsrapportene kan trekkes i oppgjøret når boligen er solgt, er også en enkel løsning for vår kunder, avslutter Berg.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish