Supertrygg - en tryggere bolighandel

Ved årsskiftet ble det vesentlige endringer i avhendingsloven - som regulerer bolighandelen mellom kjøper og selger. Tilstandsrapporter blir nå enda viktigere enn tidligere. Gjennom Supertrygg tilbyr vi en tilstandsrapport tilpasset ny forskrift. 

Målet for Supertrygg-konseptet er å bidra til en tryggere bolighandel og redusere antall konfliktsaker mellom partene i en bolighandel. 

Supertrygg er et helhetlig og fullintegrert konsept, som setter sammen allerede etablerte produkter og tjenester til ett produkt. Bak konseptet står Söderberg & Partners, Supertakst, Vendu og Svea Finans. 

Hva består Supertrygg av? 

Supertrygg-konseptets grunnpilar er boligselgerforsikringen som du får gjennom Söderberg & Partners. Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. De andre delene av konseptet består av:

  • Supertakst - et moderne og effektivt digitalt bestillingssystem som er fullt integrert mot eiendomsmeglernes fagsystemer, og som gir eiendomsmeglerne full oversikt over egne takstoppdrag, status i prosessen og full loggføring.
  • ProTakst - et rapporteringsverktøy for bygningssakyndige for utarbeidelse av tilstandsrapporter i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). ProTakst-verktøyet er et moderne rapporteringsverktøy. Det er sjekklistebasert og tar utgangspunkt i de områdene som det erfaringsmessig knyttes flest mangelskrav fra kjøper. Spørreundersøkelser viser at rapporten oppfattes som lettlest og oversiktlig og som gir kjøper god informasjon før en eventuell budrunde.
  • Smart Boliganalyse - et ai-basert verktøy som tar utgangspunkt i tilstandsgradene fra tilstandsrapporter og presenterer innholdet i disse på en digital og forbrukervennlig måte. Smart Boliganalyse kan leses på alle plattformer (mobil, nettbrett og PC) og presenterer boligens tilstand sammen med bildene fra annonsen på Finn. Tjenesten leveres av Vendu.


Trekk i oppgjør – selgers kostnader knyttet til utarbeidelse av tilstandsrapporter trekkes i oppgjøret for boligen når den er solgt (forutsatt at boligen er solgt innen ett år). Selger slipper dermed å legge ut for tilstandsrapporten når boligen legges ut for salg. Dette er ofte et tidspunkt hvor selger har mange andre utlegg. Løsningen finansieres av Svea Finans.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish