Skip to main content Skip to main navigation

Slik oppretter du en Depositumsgaranti

Du tegner en garanti ved å logge deg inn i portalen med BankID og fyller ut informasjonen om leieforholdet. Bestilling av garanti startes av både leietaker og utleier, og må alltid bekreftes av den andre leiepart. Før garantien blir opprettet betaler leietaker et engangsbeløp for garantien. Deretter sendes garantibeviset til begge parter pr. e-post.

Så lenge det er avklart med utleier er det ikke noe problem å bytte til en garanti.

God dialog med utleier er viktig når det kommer til penger og sikkerhet. Husk også å avtale dere imellom at depositumet skal fristilles når garantibeviset er mottatt av begge parter.

Det er viktig at det avklares mellom leiepartene hvilken type sikkerhet som skal benyttes for leieforholdet, før man begynner bestillingsprosessen.

Alle leietakere må gjennom en kredittsjekk før bestillingsprosessen kan igangsettes.

Engangsbeløpet betales før begge parter mottar garantibeviset pr. e-post.

Det er viktig at leieforholdet har gyldig sikkerhet fra innflyttingsdato. Vi anbefaler derfor at garantien tegnes i god tid før overtagelse, slik at det ikke oppstår problemer ved innflytting.

For at vi skal kunne garantere for leietaker utføres det en kredittsjekk helt i starten av bestillingsprosessen. Det gjennomføres et automatisk søk mot et kredittopplysningsselskap hvor inntekt og betalingshistorikk sjekkes. Leietaker må kunne vise til inntekt i ett av de siste tre årene og at det ikke foreligger betalingsanmerkninger.

Vi ber leietaker om samtykke før kredittsjekken gjennomføres, og opplysningene vil ikke bli lagret.

Kontakt oss