Skip to main content Skip to main navigation

S&P Trygghet

Personlig rådgivning for deg og dine!

Din arbeidsgiver ønsker at du til enhver tid skal være riktig forsikret. Du får derfor tilgang til S&P Trygghet – et personforsikringsprogram levert av Söderberg & Partners.

I tillegg til meget gode betingelser, gir S&P Trygghet deg tilgang til ditt eget forsikringskontor med dedikerte, uavhengige rådgivere. Du får personlig rådgivning og gjennomgang av ditt forsikringsbehov med utgangspunkt i inntekt, gjeld og de personalforsikringene du i dag har gjennom din arbeidsgiver. Forsikringsbehovet endrer seg i ulike livsfaser. Vi sørger for at du og din familie til enhver tid er riktig forsikret, og at du ikke betaler mer enn du må.

Velg forsikring tilpasset ditt behov

Eksempler på forsikring du kan kjøpe gjennom S&P Trygghet:
  • Dødsrisiko − et meget gunstig og fleksibelt alternativ til dyr gjeldsforsikring fra banken
  • Uførekapital − en skattefri engangsutbetaling som gir en økonomisk buffer ved uførhet
  • Behandlingsforsikring − gir redusert ventetid for medisinsk, fysikalsk og psykiatrisk behandling
  • Kritisk sykdom − dekker hele 16 ulike sykdommer og diagnoser, inkludert erstatning etter hjerteoperasjon
  • Familieulykkesforsikring − gjelder i hele verden og gir utbetaling ved varig medisinsk invaliditet etter ulykke
  • Barneforsikring − gjelder fra 3 mnd til 26 år, og gir økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander
  • Reiseforsikring − dekker hele familien på ferie- og fritidsreiser over hele verden i inntil 70 dager

Du kan selvsagt når som helst kontakte oss dersom du trenger råd og bistand i forbindelse med dine valg.

Hjelp hvis uhellet er ute

Dersom uhellet skulle være ute, og du trenger hjelp i forbindelse med et skadeoppgjør, hjelper våre rådgivere deg gjennom hele prosessen. Du kan dermed føle deg trygg på at du får den erstatningen du har krav på i forhold til forsikringens vilkår.

Jeg ønsker å snakke med en rådgiver

Når du registrerer deg, godkjenner du at en av våre rådgivere kontakter deg for å gi deg mer informasjon om S&P Trygghet, en uforpliktende rådgivingssamtale og eventuelt et tilbud på forsikring.

Kontakt oss