Skip to main content Skip to main navigation

Idrettsforsikring

Idrettslisens for særforbund

Vi har har de siste ti årene hjulpet særforbund med å finne  
en best mulig forsikringsløsning til en rimeligst mulig pris i forhold til deres aktive utøveres forsikringsbehov. 

Vi har bidratt til en mye bedre lisensforsikring 

Fra en enkel ulykkesforsikring, har vi bidratt til en forsikring som skulle få utøveren raskest mulig tilbake på arenaen og i aktivitet. Dette førte til følgende forbedringer i lisensforsikringene; 

 • Tilgang til Idrettens Skadetelefon og et kvalitetssikret behandlernettverk 
 • Nye og bedre dekninger; 
  -Belastningsskader 
  -Spiseforstyrrelser 
  -Sammensatte symptomer 
  -Kvalitetssikret behandlingsforløp 
  -Operasjonsutredning – styrke- og funksjonstest 

 

Dette har resultert i: 

 • Flere får hjelp og alle har fått en behandlingsgaranti (frist) 
 • Nedgang i operasjoner og MR-undersøkelser 
 • Innsyn og kontroll med forsikringsselskapene 
 • Kortere meldetid, responstid og behandlingstid 

I tillegg har våre særforbund oppnådd: 

 • Rimeligere priser og sparte kostnader 
 • Mindre administrasjon 
 • Svært fornøyde utøvere 

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Thomas Underhaug

Phone:

91 16 10 85

E-mail:


Contact us