Skip to main content Skip to main navigation

Idrettsforsikring

Bruker man en forsikringsmegler på idrettsforsikring har våre kunder fleksibilitet til å skifte forsikringsgiver ved behov eller etter konkurranseutsetting, og snarlig kunne tilpasse seg nye behov og løsninger samt god kontroll på kostnader og inntekter.

Klubb-/krets- og særforbund

Idretts- Norge kan nå betale mindre for sine forsikringer. Gjennom ordningen til Idrettens Forsikringssenter oppnår idretten – både klubber og særforbund – betydelige besparelser som frigid midler til idrettsaktivitet. Vi tilbyr skreddersydde forsikringsdekninger for idretten til markedets beste priser.

Les mer

Idrettslisens for særforbund

Vi hjelper særforbund med å finne og megle frem en best mulig forsikringsløsning til en rimeligst mulig pris i forhold til deres aktive utøveres forsikringsbehov. Vårt fokus er en forsikring som skal få utøveren raskest mulig tilbake på arenaen og i aktivitet. 

Les mer

Profesjonelle idrettsklubber

Sikre den potensielle salgsverdien på spillere som ved en plutselig hendelse grunnet sykdom eller ulykke fører til karrierestopp. Vi konkurranseutsetter og megler frem en best mulig forsikringsløsning til en rimeligst mulig pris iftforsikringsbehovene . 

Les mer

For profesjonelle utøvere

Som forsikringsmeglere kan vi konkurranseutsette og megle frem yrkesskade/yrkessykdom for profesjonelle utøvere, samt forsikringer som kommer til utbetaling ved karriereavbrudd for enkeltutøvere i både lag- og individuelle idretter. 

Les mer
Contact us