Skip to main content Skip to main navigation

Eiendom

For sikkerhet mot uforutsette utgifter ved salg og kjøp eller leie av bolig.

Boligkjøperforsikring

Boligkjøperforsikring er kjøpers mulighet til å forsikre seg mot den økonomiske belastningen det er å fremme krav overfor selger dersom det oppdages feil eller mangler ved boligen.

Les mer

Boligselgerforsikring

Hvis det avdekkes feil og mangler og kjøperen reklamerer, kan selger holdes ansvarlig. I fem år etter at ny eier overtok boligen kan det rettes erstatningskrav mot deg. Da er det viktig å ha en boligselgerforsikring som beskytter deg mot eventuelle krav fra kjøper.  

Les mer

Leiegaranti bolig

Leiegaranti bolig er et alternativ til det tradisjonelle depositumet som sikkerhet ved private leieforhold. Leiegarantien varer i tre år - tilsvarende lengde som en tidsbestemt leiekontrakt. Leiegaranti bolig tilfredsstiller utleiers krav til sikkerhet. 

Les mer

Leiegaranti næringsbygg

Leiegaranti næring er et alternativ til andre bank- eller konserngarantier og depositumsløsninger. Det dekker utleiers krav i forbindelse med leiekontrakt og garantien stiller på lik linje med en tradisjonell bankgaranti.

Les mer
Contact us