August 2022 - Porteføljekommentar

Geopolitisk uro, tilbudsproblemer på energi og pengepolitikk preget finansmarkedene i august. De brede aksje- og obligasjonsmarkedene falt. Fremvoksende markeder aksjer slo utviklede, og kronesvekkelsen hjalp norske investorer i utenlandske aksjer
Sturla  Skogland, CFA
Sturla Skogland, CFA 
Investeringsdirektør / CIO

Om aksjer

(Norge:-1,4 % MSCI World:-1,6 % MSCI EM:+3,1 % MSCI China All: +1,0 %)

Aksjemarkedet ristet fort av seg uroen knyttet til Kinas militærøvelser i Taiwan-stredet som fulgte Nancy Pelosi (speakeren i Representantenes hus i USA) sitt besøk på Taiwan. Forhåpninger om at USAs sentralbanksjef ville indikere at rentehevinger snart er over (et syn vi ikke delte) drev rekylen i amerikanske aksjer fra midten av juni videre. Optimismen avtok i forkant av, og etter, Powells tale i Jackson Hole den 26. august, da han var tydelig på at renter vil stige videre inntil inflasjonen nærmer seg deres 2 %-mål. Amerikanske aksjer endte til slutt ned 1,6 % i august (målt i norske kroner). Fremvoksende markeder og Kina endte måneden i positivt terreng, men merk a) bred kronesvekkelse pyntet på tallene for norske investorer og b) fremvoksende markeder og Kina hadde hengt etter rekylen i amerikanske aksjer siden midten av juni. Europa var ned over 4 % (målt i NOK), tynget av usikkerhet om energiforsyning mens vi nærmer oss vintersesongen.

Fremvoksende markeder er igjen foran utviklede markeder hittil i år, og ARGA og GQG bidro med god absolutt avkastning (dog i snitt litt bak indeksen for fremvoksende markeder). Forvalterstilene som gjorde det bedre enn det brede markedet forrige måned var Lav volatilitet, Momentum (merk at vinneraksjene i år har ført til at denne indeksen har gått fra å være vekst- til verdiorientert) og Verdi (dog var Verdi svakere enn markedet innen fremvoksende markeder). Kvalitetsaksjer gjorde det svakere enn markedet. Svak relativ avkastning fra Impax (kvalitet), Jennison (vekst) og Schroders (verdi), veide opp for god avkastning fra J O Hambro (kvalitet) da de fleste andre forvalterne levert markedsavkastning i august.  

Om renter

(Global «IG» kreditt:-3,0 % Global «HY» kreditt:-1,6 %)

I august reverserte investeringsgrad («IG») kreditt den gode avkastningen fra juli, drevet utelukkende av stigende renter. Dette dro også High yield («HY») kreditt ned, men med halvparten av IG markedets rentesensitivitet var fallet også rundt halvparten. Kredittpåslagene var dermed uendret. Samtlige rentefond slo sine indekser i august, og spesielt de med lav eller negativ rentesensitivitet bidro med god absolutt avkastning (BlueBay IG ARB og Schroders Alternative Securitised Income). JPM Global Government, statsgjeldsfondet som vi investerte i for klienter med lavere aksjevekting, slo sin indeks, men falt 2,6 % i takt med stigende renter.  

Om alternative strategier 

Bruken av alternative strategier, i stedet for en høyere allokering mot renter, var positivt fra et overordnet syn, men fondene gjorde det i snitt ikke like godt som vår aktive renteforvaltere. Systematica utmerket seg med positiv avkastning.  

Om valutaeffekt

(MSCI ACWI i NOK versus MSCI ACWI i lokal valuta:+1,8 %)

I juli reverserte den norske kronen (igjen), og svekket seg mot de fleste store valutaer. Kronesvekkelsen ga et positivt valutabidrag fra de åpne internasjonale aksjefondene.  

Om overordnet posisjonering

Vår strategiske posisjonering var positiv i august. Lav rentesensitivitet hjalp, og gitt uendrede kredittpåslag bidro de ulike rentefondene med god absolutt eller relativ avkastning. Alternative strategier utmerket seg ikke, men falt mindre enn det brede rentemarkedet. På overordnet nivå fikk aksjedelen medvind fra vår strategiske vekt mot fremvoksende markeder, men negativ relativ avkastning fra flere av våre globale forvaltere gjorde at vi endte på rundt aksjemarkedsavkasting i august. Vi bemerker oss at det er de samme segmentene av markedet (vekst versus verdi, fremvoksende versus utviklede markeder og høy versus lav rentesensitivitet) som veksler på å ha «ledertrøyen» fra måned til måned, muligens et tegn hvor lite markedsaktørene «vet» om dagen. Vi maner til å løfte blikket fra de ulike risikoene på kort sikt, og heller skue ut mot mulighetene på lang sikt. 

Våre vurderinger fremover

  • På bakgrunn av økt geopolitisk risiko, har vi gjort en ny vurdering av vår geografiske tilnærming til utviklede og fremvoksende markeder. Vi har konkludert med at de langsiktige argumentene for en geografisk fordeling mot deres respektive andel av global økonomisk vekst fortsatt er gyldige.  
  • I mars 2021 reduserte vi kredittrisikoen for klienter med rentefond. Kredittpåslaget nærmer seg nå nivåer der vi vil vurdere å redusere denne undervekten mot kreditt. Kombinasjon av økte renter og økte kredittpåslag gir mer attraktive nivåer for løpende avkastning fremover.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish