Markedskommentar: En god måned for globale aksjer

Martin Indal Andersen
Martin Indal Andersen 
investeringsspesialist

Vær forsiktig med å blande politikk og investeringer

Som investor er man alltid utsatt for kortsiktig støy rundt seg. En kilde til støy som dukker opp med jevne mellomrom er politikk og dette blir spesielt et aktuelt tema i valgår. Det er vanskelig å spå hvordan politikken vil utvikle seg fremover og ikke minst hvordan markedet vil reagere på dette. Heldigvis er det andre faktorer enn hvem som er president, som vil være mer avgjørende for din langsiktige avkastning. 

Makroøkonomi

Inflasjonstallene hjemme i Norge for mai kom inn på 3 prosent. Dette var en nedgang fra 3,6 prosent måneden før. Selv om inflasjonen fortsatt ligger over inflasjonsmålet til Norges Bank, går trenden riktig vei. Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret på 4,5 prosent under rentemøtet i juni. Styringsrenten har ligget på dette nivået siden desember i fjor og det ser ut som vi må vente enda en god stund før vi ser første rentekutt. Inflasjonen er fortsatt for høy, lav arbeidsledighet og forventninger om økt kjøpekraft fremover, gjør at Norges Bank forventer at styringsrenten blir liggende på dagens nivå inn i 2025. Norges Bank justerte sine forventninger om hva som er den nye «normale» styringsrenten. De legger til grunn et intervall for styringsrenten fra 1,7 til 2,7 prosent på mellomlang sikt, men sier selv at det er stor usikkerhet knyttet til dette anslaget. Den europeiske sentralbanken kuttet som ventet styringsrenten i juni med 0,25 prosent. Den amerikanske sentralbanken gjorde ingen endringer på sitt rentemøte, og markedet forventer nå første rentekutt i september fra Fed.

Aksjemarkedene

Teknologiaksjer ble vinneren

Juni ble en ny god måned for verdensindeksen (MSCI ACWI) som steg 2,5 prosent. For en norsk investor ble oppgangen forsterket av en svakere norsk krone og indeksen var opp 3,6 prosent i NOK. Kronen svekket seg 1,4 prosent mot amerikanske dollar, som forklarer mesteparten av differansen. Det var igjen teknologiaksjer som ble vinneren av sektorene og var samlet opp 8,9 prosent i lokal valuta. 

I løpet av måneden klatret Nvidia forbi Microsoft og Apple og ble verdens mest verdifulle børsnoterte selskap med en markedsverdi på over 3300 milliarder dollar etter at aksjen var opp nesten 24 prosent fra starten av juni. Toppnoteringen ble i midlertidig kortvarig etter at aksjen falt noe tilbake mot slutten av måneden. Det ble generelt en god måned for «store» selskaper som leverte 6 prosent meravkastning, sammenlignet med «små» selskaper i USA. 

I Norge ble det en tilbakegang etter den sterke utviklingen vi har sett de siste månedene. Fondsindeksen falt 1,6 prosent forrige måned. Hittil i år er indeksen opp 10,4 prosent. Stigende oljepris bidro positivt til energisektoren som var opp 0,3 prosent. Sjømatsektoren skilte seg negativt ut og var ned 5,7 prosent. Fallende laksepriser og nedjusterte forventninger fra markedet om fremtidig vekst kan forklare deler av den svake utviklingen. Det ble en negativ måned også for europeiske aksjer. Den brede indeksen Stoxx 600 var ned 1,2 prosent. Franske aksjer ble den store taperen, etter at markedet reagerte negativt på den politiske uroen som oppsto etter at Macron utlyste nyvalg i parlamentet. 

Fremvoksende markeder

Etter en svak måned i mai med nedgang for fremvoksende markeder, ble juni en veldig god måned. Fremvoksende markeder var samlet opp 4,3 prosent i lokal valuta, men også her ble avkastningen dratt videre opp av den norske kronen som svekket seg mot valutaene for landene som defineres som fremvoksende markeder. I norske kroner var indeksen opp 5,4 prosent. 

Taiwan ble igjen vinneren av de større fremvoksende markedene og var opp 9,3 prosent. Avkastningen fra Taiwan drives i stor grad av utviklingen til selskapet TSMC, som er blitt en «nøkkelspiller» for produksjon av halvledere innen utviklingen av kunstig intelligens. Aksjen var opp 17,7 prosent gjennom måneden og er opp 63 prosent hittil i år.  Det ble store bevegelser for indiske aksjer etter et noe overraskende valgresultat i starten av måneden, der valgresultatet ble jevnere enn ventet. Markedet reagerte på usikkerheten med å sende indiske aksjer ned over 6 prosent. Fallet ble imidlertid av det korte slaget, og markedet hentet seg raskt inn igjen. Ved utgangen av måneden var indiske aksjer opp 6,8 prosent. 

Renter

Det ble en ny positiv måned i rentemarkedet. Globale high yield (HY) obligasjoner ble vinneren, etter at globale investment grade (IG) obligasjoner falt noe mot slutten av måneden. Globale IG obligasjoner steg 0,6 prosent i juni, mens globale HY obligasjoner steg 0,8 prosent. Fallende markedsrenter bidro positivt til avkastningen, mens økning i kredittpåslaget var en motvind og bidro negativt. Renten på den amerikanske 10-års statsobligasjon falt fra 4,49 til 4,37 prosent. Globale IG obligasjoner har hentet inn mye av nedgangen de siste månedene og er ned 0,3 prosent hittil i år. Den effektive renten er økt fra 4,68 ved inngangen til året til 5,04 prosent. Økning i renten påvirker obligasjonskursene negativt, men det betyr at den effektive avkastningen er høyere fremover. Ved utgangen av juni var den effektive renten for HY 7,68 prosent.  

Kredittpåslagene kom noe opp gjennom måneden, men fortsetter å ligge på lave historiske nivåer. Ved utgangen av juni var kredittpåslaget 1,04 prosent for IG og 3,28 prosent for HY. Dette er 0,11 og 0,31 prosent lavere enn ved inngangen til 2024.  

 

Få det siste, først!

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få nyheter direkte til innboksen din.
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish