Skip to main content Skip to main navigation

PENSJONSLOVGIVNINGEN 2022

Hva er nytt?

Endringer i pensjonslovgivningen:

Med virkning fra 1. januar 2022 har det kommet flere endringer i pensjonslovgivningen. Disse får konsekvenser både for ansatte og arbeidsgivere i en rekke bedrifter.

 

Foredragsholdere


Trym Varre

Silje Fagerlund Kristoffersen

I dette webinaret gir vi deg oversikt over endringene og hvordan de vil kunne påvirke pensjonsordningen.

Teamene vi snakker om er: Sparing fra første krone, ny nedre aldersgrense for opptak, bortfall av stillingsbegrensning og tidspunkt for endring.

Spørsmål og svar

Kan endringen gjøres med tilbakevirkende kraft?
Ja, endringen av sparesats kan gjøres med tilbakevirkende kraft til 1.1.2022.

Må det være samme innskudd fra 0-1G som fra 1/7,1-12G?
Ja, det må være samme innskudd fra første krone til 7,1G. Det vil bare være en terskel og den vil fortsatt være ved 7,1G.

Påvirkes innskuddsfritak og omkostninger av disse endringene?
I utgangspunktet er det kun selve innskuddet og premien til innskuddsfritaket som øker (hvis man ikke velger en kostnadsnøytral løsning). Imidlertid vil pensjonskapitalen vokse raskere dersom innskuddene blir høyere som igjen vil føre til at forvaltningskostnaden vokser raskere enn den ville gjort uten spareendringen.

Hva er en styringsgruppe?
Styringsgruppen er et organ som er beskrevet i pensjonslovverket. Gruppen skal bestå av minst 3 medlemmer hvorav minst en skal være valgt av de ansatte (mange virksomheter benytter her f.eks. AMU representanten). Gruppen skal samles og gis informasjon ved endringer av pensjonsplanen til bedriften. Gruppen har ikke besluttende myndighet, men har uttalerett før pensjonsendringer gjennomføres.

Hva med ansatte som ikke er 100% arbeidsdyktige, vil de f.eks. kunne få endret plan?
Ja, de kan være med på planendring, men dersom de blir uføre vil de bli satt tilbake til gammel plan.

Det er de som hevder at også nye avtaler kan etableres nå, på gamle regler. Hva mener dere om det?
Dette er et av områdene man ikke har fått avklart fra departementet. Forsikringsselskapene vil nok ikke si nei hvis en ny kunde insisterer på å benytte tilpasningsperioden og tilpasse ordningen først fra juli.

Gjelder det for dem som har hybrid pensjonsordning? Det er jo også en innskuddsordning.
Ja, reglene gjelder også hybrid. Her er sparingen allerede fra første krone men nye alders- og stillingsgrenser vil gjelde.


Flere av våre webinarer

Vis alle

Julewebinar 21: Vi hjelper deg å ta de riktige valgene

Individual pension account

EPK - forventning og forberedelse

Kontakt oss