Det offentliges erstatningsansvar
Riktig håndtering av ansvarskrav mot kommunen

13 nov. 2023
1:02:51
Vi erfarer at det i stadig økende grad fremsettes krav om erstatning fra det offentlige. Det gjelder både antall krav, og innen flere typer virksomhetsområder. Det har vært en stor økning i krav som fremsettes i barnevernssaker, mobbesaker, og saker knyttet undervisning.

Komplekse saker

Dette er komplekse saker, og oppleves ofte krevende for kommunen å håndtere. Riktig håndtering fra kommunen er også viktig for at forsikringsselskapet skal følge opp saken videre. 

Sammen med Advokatfirmaet Kogstad Lunde & Co, har vi laget et webinar hvor vi belyser hvordan en kommune skal sørge for riktig håndtering av mottatte ansvarskrav. Tema er aktuelt for kommunalt ansatte som involveres fra det tidspunkt kommunen varsles, mottar eller behandler denne type ansvarskrav.

I webinaret belyser vi følgende tema:

Innledning

Generelt om utvikling i ansvarskrav som rettes mot det offentlige – økende antall saker som kreves erstattes
Söderberg & Partners og Kogstad Lunde & Co

Generelt om rettslig erstatningsansvar

Når foreligger det et ansvarsgrunnlag?
Kogstad Lunde & Co

Ansvarsforsikring for kommuner

Kort om forsikringsdekningen og viktige unntak
Söderberg & Partners

Skademeldingsrutiner

Meldefrister og hvordan saken bør meldes til forsikringsselskapet. Konstateringstidspunktet – og hvilket forsikringsselskap som har ansvar for å behandle saken
Söderberg & Partners / Kogstad Lunde & Co

Behandling av ansvarskrav

Hva er korrekt intern håndtering av mottatte krav hos kommunen?
Kogstad Lunde & Co

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish