Webinar 11.05: Revidert Statsbudsjett 2023

9 mai 2023
01:39
Den 11. mai legger regjeringen frem sitt forslag til revidert budsjett for 2023. Allerede samme dag oppsummerer de dyktige skatteadvokatene Heidi Kildal og Tore Fritsch, fra Söderberg & Partners Advokatene, de viktigste endringene fra forslaget.
Heidi Kildal
Heidi Kildal 
Advokat og partner
Tore Fritsch
Tore Fritsch 
Advokat og partner

Selv om både Støre og Vedum har kommet med et budsjettløfte om at det ikke kommer noen nye skattebomber, er det flere viktige endringer som allerede er varslet:«Monsterskatt»: Skatt på privat konsum i selskap er varslet med virkning fra 2024. Vi håper på endelige avklaringer på hvordan reglene blir for beskatning av bolig- og fritidseiendom m.m eid via AS, og hvordan eiere bør tilpasse seg før skjerpelsene innføres

  • Fritidseiendommer: Det er varslet et nytt verdsettelsessystem for formuesfastsettelsen av fritidsboliger fra 2024. Det kan bety skjerpelser for mange, og vi håper nå på ytterligere avklaringer om det nye systemet.    
  • Exit-skatt: Det er varslet skjerpede regler for skatt ved utflytting fra Norge. Kommer det et forslag om umiddelbar beskatning i forbindelse med det reviderte budsjettet
  • Lettelser: Kan vi håpe på noen lettelser i skattetrykket for 2023?

 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish