Fallgruver og spørsmål rundt forsikring
Yrkesskade på hjemme- og bortekontor

Webinaret består av to deler.

Først snakker Maja Heedman om hvilke krav som gjelder for at skaden skal kunne defineres som en yrkesskade, og hvordan det kan være mer komplisert å bevise ovenfor forsikringsselskapet at skaden er en yrkesskade dersom hendelsen inntreffer på hjemmekontor.

Maja forteller også kort om hvordan forsikringsselskapene stiller seg ift. å dekke yrkesskade på hjemmekontor, samt hva som er viktig å gjøre dersom en skade skulle inntreffe.

I del to snakker Bjørn Kalvåg om arbeid utenfor Norges grenser -  når slutter de norske forsikringsordningene å virke etter hensikten?

Spørsmål og svar

Underveis i webinaret var det mulig å stille spørsmål via chatten. Nedenfor finner du svar på disse. 

Hvis vi forsto riktig er det den ansattes totale arbeidssituasjon (og eventuelt bosted) som avgjør om vi skal betale arbeidsgiveravgift til Norge eller annet land innenfor EU/EØS. Vi som arbeidsgiver har ikke oversikt over om våre ansatte har andre arbeidsforhold, bør vi det?

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish