Fallgruver og spørsmål rundt forsikring
Yrkesskade på hjemme- og bortekontor

4 mai 2023
34:26

Webinaret består av to deler.

Først snakker Maja Heedman om hvilke krav som gjelder for at skaden skal kunne defineres som en yrkesskade, og hvordan det kan være mer komplisert å bevise ovenfor forsikringsselskapet at skaden er en yrkesskade dersom hendelsen inntreffer på hjemmekontor.

Maja forteller også kort om hvordan forsikringsselskapene stiller seg ift. å dekke yrkesskade på hjemmekontor, samt hva som er viktig å gjøre dersom en skade skulle inntreffe.

I del to snakker Bjørn Kalvåg om arbeid utenfor Norges grenser -  når slutter de norske forsikringsordningene å virke etter hensikten?

Spørsmål og svar

Underveis i webinaret var det mulig å stille spørsmål via chatten. Nedenfor finner du svar på disse. 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish