Skip to main content Skip to main navigation

Webinar - Pensjon

Pensjon


Pensjonslovgivningen 2022

Med virkning fra 1. januar 2022 har det kommet flere endringer i pensjonslovgivningen. Disse får konsekvenser både for ansatte og arbeidsgivere i en rekke bedrifter. 

 

Julewebinar 21: Vi hjelper deg å ta de riktige valgene

Årets siste julewebinar i Söderberg & Partners hvor vi hjelper deg med å ta de riktige valgene i forbindelse med egen pensjonskonto (EPK)

Individual pension account

The questions about individual pension account (EPK) are many. What do you need to do? Do you have to do anything? And if so, what and when? Check out our video for some answers.

EPK - forventning og forberedelse

Dette webinaret om Egen Pensjonskonto retter seg til deg som eier eller driver en bedrift som har innskuddspensjonsordning for deres ansatte, og som bruker oss til betjeningen av denne.

Hva innebærer egen pensjonskonto (EPK)?

I 2018 vedtok Stortinget en pensjonsreform som vil gi individet større styringsrett over sin egen arbeidsgiverfinansierte pensjonssparing. Arbeidsgiver har ansvar for å informere de ansatte om egen pensjonskonto, samt bidra til å øke bevisstgjøringen og forståelsen av pensjon.


Kontakt oss