Skip to main content Skip to main navigation

OFFENTLIG SEKTOR

Offentlige anskaffelsesprosesser

Kommunal tjenestepensjon er et komplekst fagfelt og anbudsprosessene kan oppleves som krevende da det er mange forhold som må tas hensyn til.

Dette er det andre av to webinarer for offentlig sektor vi holder nå i vår. I dette webinaret gir vi deg gode tips for å gjennomføre en effektiv og vellykket anbudsprosess

Foredragsholdere


May-Brit Brækstad

Senior Forsikringsmegler

Håkon Gjeitnes

Senior Forsikringsmegler

I dette webinaret rettes fokus på selve prosessen rundt innkjøp av offentlig tjenestepensjon. Alt fra vedtak i kommunen, anskaffelsesprosedyre, konkurransedokumenter, innkjøpsregler, hvem som skal involveres i ulike steg og ikke minst når bør man komme i gang med prosessen for å komme i havn med en mest mulig vellykket anbudsprosess.

Dette er det andre av to webinarer for offentlig sektor vi har holdt nå i vår. I dette webinaret gir vi deg gode tips for å gjennomføre en effektiv og vellykket anbudsprosess.

Erfaringer fra kommunedirektør i Bjørnafjorden kommune

Christian Fredrik.png

I 2021 gjennomførte Söderberg & Partners et vellykket anbud på tjenestepensjonen til Bjørnafjorden kommune. 

I begge webinarene møter du kommunedirektør Christian Fredrik Fotland, som har bistått oss med gode refleksjoner rundt hvordan Bjørnafjorden opplevde denne prosessen.

 

 

 

 

            Foto: osogfusa.no


Flere av våre webinarer

Vis alle

Det kommunale tjenestepensjonsmarkedet

Kontakt oss