Skip to main content Skip to main navigation

OFFENTLIG SEKTOR

Det kommunale tjenestepensjons-markedet

Konkurransesituasjonen innenfor kommunal tjenestepensjon har fått mye oppmerksomhet de siste årene. I 2012/13 valgte både Storebrand og DNB å gå ut av dette markedet, og KLP stod igjen som eneste tilbyder. I 2020 valgte Storebrand å tre inn i markedet igjen.

Dette er det første av to webinarer for offentlig sektor vi holder nå i vår. I dette første webinaret retter vi fokus på konkurransesituasjonen innenfor kommunal tjenestepensjon. 

Foredragsholdere


May-Brit Brækstad

Senior Forsikringsmegler

Haldor Sæteren

Forsikringsmegler

Kommunal tjenestepensjon er et komplekst fagfelt og anbudsprosessene kan oppleves krevende. I tillegg har konkurransesituasjonen innenfor kommunal tjenestepensjon fått mye oppmerksomhet de siste årene.

Dette er det første av to webinarer for offentlig sektor vi holder nå i vår. I dette første webinaret retter vi fokus på konkurransesituasjonen innenfor kommunal tjenestepensjon.

Erfaringer fra kommunedirektør i Bjørnafjorden kommune

Christian Fredrik.pngI 2021 gjennomførte Söderberg & Partners et vellykket anbud på tjenestepensjonen til Bjørnafjorden kommune. 

I dette webinaret møter du kommunedirektør Christian Fredrik Fotland, som har bistått oss med gode refleksjoner rundt hvordan Bjørnafjorden opplevde denne prosessen.

 

 

 

            Foto: osogfusa.no


Flere av våre webinarer

Vis alle

Offentlige anskaffelsesprosesser

Kontakt oss