Skip to main content Skip to main navigation

Webinar - Offentlig sektor

Offentlig sektor


Offentlige anskaffelsesprosesser

I dette webinaret retter vi fokus på offentlige anskaffelsesprosesser, og gir deg tips til hvordan du skal få en vellykket gjennomføring.

Det kommunale tjenestepensjonsmarkedet

I dette webinaret retter vi fokus på konkurransesituasjonen innenfor kommunal tjenestepensjon.


Kontakt oss