Økt etterspørsel etter Depositumsgaranti

Tall fra markedet viser en økt etterspørsel etter Depositumsgaranti i forbindelse med inngåelse av utleiekontrakter. Så langt viser tallene en dobling hittil i år sammenliknet med samme periode i fjor.

Depositumsgaranti er som navnet tilsier; en garanti om at dersom noe skulle skje under leieforholdet, dekkes misligholdt husleie eller skade på samme måte som ved vanlig depositum. Garantien reguleres av Husleieloven og alle utleiers krav vurderes på samme måte som ved depositumskonto.

Den økte etterspørselen skyldes nok flere faktorer. De fleste leietakere opplever økte levekostnadene som følge av økning i strøm-, bensin-, og dagligvarekostnader. Å stille med et ordinært depositum på tre måneders husleie, kan da være en utfordrende start på leieforholdet. I tillegg vet vi også at utleieprisene har steget – noe som igjen fører til at den totale summen for depositumet blir høyere. Saker fra media den siste tiden bekrefter dette, blant annet skriver TV2.no om studenter som pantsetter bunaden for å få råd til depositumet.

Fra utleiers side går ting veldig fort i et hektisk utleiemarked, og mange opplever problemer i forbindelse med erstatning av skader, manglende renhold, etc. Det er tidkrevende å følge dette opp mot leietaker, og flere opplever at de ikke når frem med sine krav. Med depositumsgaranti har utleier en profesjonell part å støtte seg på ved eventuelle krav om erstatning, i tillegg til at det er en obligatorisk kredittsjekk av leietaker ved inngåelse av avtalen.

Depositumsgaranti fra Söderberg & Partners er har vært etablert i det norske leiemarkedet helt siden 2010, og vi sikrer i dag 20 000 private leieforhold.
- Vi ser nå en signifikant økning i salget, men det er fortsatt mange som ikke kjenner til produktet og fordelene det gir for begge partene i leieforholdet sier Roy Erling Hansen, teamleder for Garanti i Söderberg & Partners.

- De tøffe rammebetingelsene for leietakere i dagens marked, pluss utleieres ønske om et ryddig og profesjonelt utleieforhold, gjør at vi har stor tro på produktet også videre, sier han og fortsetter: - Vi er sikre på at Depositumsgaranti i fremtiden vil bli like vanlig som dagens depositumskonto. Ryddig for begge parter.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish