Halvparten av alle leietakere ønsker Depositumsgaranti

Depositumsgaranti gir både utleiere og leietakere større spillerom. Ferske tall fra det profesjonelle utleiemarkedet viser en økning på 50 %.

Dagens kostnadsbilde gir mindre spillerom for leietaker når det kommer til å sette av penger på depositumskonto. Økte levekostnader som følge av høyere matvarepriser, dyrere strøm og drivstoff kommer i tillegg til at også leieprisene har steget.

- Tall fra våre distributører i det profesjonelle utleiemarkedet viser nå at over halvparten av leietakere velger Depositumsgaranti fremfor Depositumskonto der det er mulig, sier Roy Erling Hansen i Söderberg & Partners. - Dette gir utleier større mulighetsrom i seleksjon av leietaker – som igjen potensielt kan gi et tryggere leieforhold. Samtidig slipper leietager og komme opp med et større beløp upfront som låses på en depositumskonto, sier Hansen.

En garanti er samtidig en trygghet for utleier. Garantien reguleres av Husleieloven og alle utleiers krav vurderes på samme måte som ved depositumskonto.

- I tillegg er vår erfaring at leietakere som velger Depositumsgaranti, er bedre leietakere. Dette ser vi blant annet når vi sammenligner antall skadetilfeller med Depositumskonto, avslutter Hansen.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish