Ettervirkninger etter uværet Hans

Mange ble rammet av høstens uvær, særlig på Østlandet. Vi har mottatt tilbakemeldinger fra flere av våre leverandører og samarbeidspartnere på hvordan de nå jobber med ettervirkningene.

Mobiliserer store ressurser

Forsikringsselskapenes skadeavdelinger arbeider på spreng med å håndtere alle mottatte skademeldinger. I første omgang handler det om å få registrert alle skadesaker som kommer inn. Når vannstanden har normalisert seg, står skadetaksering og reparasjonsarbeid for tur. Dette omfattende arbeidet har allerede blitt påbegynt og vil pågå gjennom høsten og inn mot vinteren. På grunn av nødvendigheten av å la ting og eiendeler tørke før reparasjon, vil prosessen være tidkrevende.

Krevende tid

Det er satt inn store ressurser fra forsikringsselskapene, og deres leverandører. Dette for å bistå alle kunder som er rammet, ikke minst for å holde dialogen med de rammede underveis. Den kommende tiden vil uansett være krevende for alle involverte parter.

Ønsker du bistand?

Vi bistår våre kunder i dialogen med leverandørene der det er behov for det. Samtidig er det viktig at vi viser forståelse for at oppgjør og utbedring vil ta lenger tid enn vi er vant til, i perioden fremover. Er det noe som helst tvil om noe, ta kontakt med din megler.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish