Skip to main content Skip to main navigation

Skade- og ansvarsforsikring

Kredittforsikring

En kredittforsikring sikrer deg mot tap hvis kunden din går konkurs, blir insolvens eller av andre grunner ikke kan betale. Vi tilbyr uavhengig rådgivning som sikrer din bedrifts likviditet mot kommersiell og politisk kredittrisiko ovenfor dine kunder. Vi samarbeider med de største leverandørene i Norge og verden.

Les mer

Styreansvarsforsikring

Styreansvarsforsikring er styremedlemmers forsikring mot å bli holdt personlig ansvarlig for feil som styret har gjort.

Les mer

Cyberforsikring

Vi blir mer og mer avhengig av IT-systemer for å kunne gjennomføre jobben vår. Et innbrudd på nettverket / dataserveren er mer sannsynlig enn et innbrudd i kontorlokalene. Et cyberangrep kan fort bli kostbart og vi hjelper virksomheter med å sikre seg mot store tap.

Les mer

Mergers and Acquisitions - forsikring

En M&A-forsikring gir kjøper og selger mulighet til å overføre ukjente og kjente risikoer til en ekstern forsikringsgiver.

Les mer

Kontakt oss

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger her.

Kontakt oss