Skip to main content Skip to main navigation

Skade- og ansvarsforsikring

S&P skreddersyr og fremforhandler gode forsikrings- og pensjonsløsninger for din bedrift og dine ansatte. Vår analyse, risikostyring og uavhengige rådgivning - gir bedre kontroll, økt forutsigbarhet og gunstige betingelser.

Risikoanalyse

Vår risikoanalyse tar for seg hele verdikjeden fra leverandører til sluttkunde, og gir virksomheten er godt grunnlag for å ta beslutninger knyttet til risikoavlastning. Vi er opptatt av at forsikringsløsninger skal være tilpasset virksomhetens evne og ønske om å ta egen risiko i tråd med virksomhetens forsikringspolicy.

Söderberg & Partners' rolle 

Söderberg & Partners tar ansvaret for drift, administrasjon og vedlikehold av forsikringene og gir virksomheten tid og anledning til å fokusere på egen kjernevirksomhet. Vi holder øye med forsikringsmarkedet og varsler kundene hvis nødvendig soliditet ikke opprettholdes. 

Skreddersøm og tilpasning 

Finner vi ikke riktig forsikringer for virksomheten utfordrer vi forsikringsmarkedet for å komme frem til en skreddersydd løsning. Gjennom å konkurranseutsette virksomhetens forsikringer oppnår vi konkurransedyktige vilkår og betingelser. 

Kredittforsikring

En kredittforsikring sikrer deg mot tap hvis kunden din går konkurs, blir insolvens eller av andre grunner ikke kan betale. Söderberg & Partners tilbyr uavhengig rådgivning som sikrer din bedrifts likviditet mot kommersiell og politisk kredittrisiko ovenfor dine kunder. Vi samarbeider med de største leverandørene i Norge og verden.

Les mer

Styreansvarsforsikring

Styreansvarsforsikring er styremedlemmers forsikring mot å bli holdt personlig ansvarlig for feil som styret har gjort.

Les mer

Cyberforsikring

Vi blir mer og mer avhengig av IT-systemer for å kunne gjennomføre jobben vår. Et innbrudd på nettverket / dataserveren er mer sannsynlig enn et innbrudd i kontorlokalene. Et cyberangrep kan fort bli kostbart og Söderberg & Partners hjelper virksomheter sikre seg mot store tap.

Les mer
Contact us