Styreansvars­forsikring

Det er et stort ansvar å sitte som styremedlem i en virksomhet. Styreansvarsforsikring er styremedlemmers forsikring mot å bli holdt personlig ansvarlig for feil som styret har gjort.

Et stort ansvar

Er du klar over at som styremedlem hefter du personlig med private midler for eventuelle feil styret gjør?

Styret har det overordnede ansvaret i virksomheten. Dersom det kan sannsynliggjøres at styret har tatt feil beslutning, eller har unnlatt å ta en viktig beslutning, kan det lede til krav om ansvar.

Gjelder også datterselskap

Mange norske selskap har datterselskap, enten her hjemme eller i utlandet. Det vanlige er at en styreansvarsforsikring også gjelder for styrene i datterselskapene – selv om styrene helt eller delvis er bemannet av andre personer enn i morselskapet.

Styreansvarsforsikringen dekker advokatutgifter

Det kan virke urimelig at du skal betale for en feil beslutning som styret har tatt. Men dersom et styre blir anklaget for feil, må det uansett forsvare seg. Å overlate forsvaret til en advokat, er klokt. Men advokathjelp koster penger, selv om kravet fra en fornærmet part ikke fører fram. Utgiften til advokat kan dekkes av en styreansvarsforsikring.

Kan få konsekvenser for privatøkonomien

Vær klar over at de som eventuelt lider et tap på grunn av feilbeslutningen, vil gå dit det er penger å hente, enten det er alle i styret, eller enkelte utvalgte. Uten en styreansvarsforsikring kan derfor hvert enkelt styremedlem ende i en situasjon der styrets feilbeslutning får konsekvenser for privatøkonomien. Både fall i aksjekurser og tapt renommé kan koples til styremedlemmenes økonomiske ansvar – og både styremedlem, styreleder og daglig leder er ansvarlig med alt de eier.

Få hjelp til detaljene

Ved kjøp av en styreansvarsforsikring er det viktig å være opptatt av detaljene. Derfor er det lurt å bruke en rådgiver når styreansvarsforsikringen skal kjøpes.

Söderberg & Partners anbefaler alle styrer å kjøpe styreansvarsforsikring, og bistår gjerne med å finne den beste løsningen for din virksomhet. Vi mener at enhver person som blir bedt om å sitte i et styre, bør kreve at bedriften kjøper en styreansvarsforsikring for å redusere styrets risiko.

Bevisste feil dekkes ikke

Det er greit å merke seg at det ikke alle synder dekkes av en styreansvarsforsikring.

Hvis det dreier seg om en forsettlig handling eller at styret bevisst tar en feil beslutning, dekker ikke styreansvarsforsikringen dette. Kriminelle handlinger dekkes heller ikke av forsikringen. Det er dessuten viktig å vite at det finnes land i verden der det kreves tilleggsforsikringer, som blant andre USA, Canada og Australia.

Det er også viktig å være klar over at ved etablering av styreansvarsforsikring gjelder det bransjen kaller en retroaktiv dato. Feil som er gjort før forsikringen er tegnet, er i utgangspunktet ikke dekket. Dette punktet kan det derimot forhandles om. I prinsippet kan forsikringen være gyldig fra den dagen det kommer et erstatningskrav.

Vil du prate med oss?

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg og/eller din virksomhet? Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss.
Kontakt oss

Bli kontaktet av en rådgiver

Har du spørsmål rundt forsikringsløsninger for deg eller din virksomhet?
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish