Cyberforsikring

Vi blir mer og mer avhengig av IT-systemer for å kunne gjennomføre jobben vår. Et innbrudd på nettverket / dataserveren er mer sannsynlig enn et innbrudd i kontorlokalene. Et cyberangrep kan fort bli kostbart og vi hjelper virksomheter med å sikre seg mot store tap.

Assistanse & omkostninger

ved en cyberhendelse

Juridisk bistand

og erstatningsansvar

Driftstap

Bedriften er ansvarlig

Bedrifter er ansvarlig for alle person- og bedriftsfølsomme data man samler inn.

Dersom uhellet skulle være ute, og følsom informasjon kommer i hendene på uvedkommende, så dekker forsikringen både forsvarsomkostninger og eventuelle erstatningsbeløp virksomheten blir idømt. Forsikringen dekker også alle forsikringsbare omkostninger som følge av myndighetskrav ved en slik hendelse. Forsikringen kan utvides til å dekke driftstap som følge av tapet en nedetid vil medføre, eventuelt de ekstrakostnader man måtte ha for å komme raskt i gang igjen.

NB! En cyberforsikring dekker ikke tapte midler fra bankkonto. Dette må dekkes av en egen kriminalitetsforsikring.

Har din bedrift kontroll?

  • Hva bruker virksomheten teknologi til i den daglige drift?
  • Hvilken informasjon blir lagret, og hva benyttes den til?
  • Hva gjør man dersom tilgangen til data forsvinner?
  • Er cyberangrep definert i bedriftens egen risikoanalyse/beredskapsplan?
Last ned produktark

Verden i forandring

Hackere blir mer og mer profesjonelle og klarer å bryte seg inn hos de mest profesjonelle.
Last ned produktark

Bli kontaktet av en rådgiver

Har du spørsmål rundt forsikringsløsninger for deg eller din virksomhet?
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish