Cyberforsikring
Henger du med på det digitale trusselbildet?

Er du forberedt på å forhandle om løsepenger for å få tilgang til dataene dine, varsle alle berørte parter når data er på avveie, svare opp kravene fra myndighetene, betale bøtene eller takle inntektstap som følge av databrudd?

Høyt tempo

Digitaliseringsprosessene generelt og blant våre kunder går fortere enn noen gang. Perioden med pandemi, som hele samfunnet har stått i, har ytterligere forsterket dette. Digitaliseringen skjer både gjennom innføring av nye digitale distribusjonsløsninger, interne systemer, bruk av hjemmekontor og digitale møter/samhandlinger. Det vi også vet er at mange med uærlige hensikter har brukt denne perioden godt og gjort sine «digitale angrep» enda mere sofistikerte og kraftige.

Cyberangrep mot norske og utenlandske virksomheter

Her gir vi deg noen eksempler fra den siste tiden:

✔ Coop i Sverige måtte nylig holde 800 butikker stengt etter å ha blitt utsatt for hackerangrep. Det var leverandøren bak kassasystemene som ble angrepet.

✔ Colonial Pipeline ble utsatt for tilsvarende angrep som Coop, og endte med å utbetale USD 36 millioner til hackerne.

✔ Norske Volue var utsatt for løsepengevirus (ransomeware) i mai. Dette har resultert i negativ effekt på omsetningen på mellom 25 – 35 millioner (NOK).

✔ Stortinget har ved flere anledninger blitt utsatt for cyberangrep. Data er mistet og dette er et resultat av cyberangrepet mot Microsoft Exchange.

Økt avhengighet

Det er viktig å huske på at digitaliseringsprosesser ofte skaper større avhengighet til et stabilt og trygt IT-miljø for den enkelte bedrift. Det gir et endret risikobilde som ikke nødvendigvis er dekket av tradisjonelle forsikringer. Konsekvensene av databrudd, virusangrep og tap av data øker jo lenger inn i digitaliseringsløpet man kommer. Er du forberedt til å forhandle om løsepenger for dataene dine, varsle alle berørte parter når dataene er på avveie, svare opp og forholde deg til kravene fra myndighetene, betale bøtene eller takle inntektstapet som følge av databrudd?

Kontroll og redusert risiko

Cyberforsikring er sammen med gode interne rutiner et godt hjelpemiddel til å redusere denne risikoen. Selv om forsikring bidrar til å dempe de økonomiske konsekvenser, går cyberangrep rett på bunnlinjen for selskapene som blir rammet. Derfor tilbyr mange av selskapene bak cyberforsikringen å bistå i alt fra det praktiske knyttet til konkrete hendelser, kompetanseheving internt, risikoanalyse og styrking av den fysiske datasikkerheten til den enkelte bedrift.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish