Cyberangrep og krisehåndtering

Et cyberangrep mot bedriften kan utvikle seg til en alvorlig krise som både lammer driften og samtidig skader omdømmet.

Mange selskaper ble rammet av cyberangrep og hacking i fjor og ingenting tyder på at 2022 vil bli bedre. Den siste tiden har vi sett angrep mot store norske virksomheter som Nortura og Amedia.

Krisen som oppstår i forbindelse med et cyberangrep, kan deles i to:

  • Håndtere det som faktisk har skjedd, og å gjenopprette normal drift så raskt og effektivt som mulig.
  • Ledelsens håndtering. Omdømmet påvirkes av hvordan media, ansatte og kunder/samarbeidspartnere opplever at ledelsen er i stand til å håndtere krisen.

God beredskap kan læres

Det handler om å være forberedt på det verste og øve på tenkelige og utenkelige scenarier. Ved å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser og ha rutiner, verktøy og planverk som raskt kan iverksettes, reduseres omdømmerisikoen.

Mediehåndtering

Å møte media på en god måte i en krisesituasjon kan være avgjørende for omdømmet. Det er derfor viktig å etablere planer og trene nøkkelpersoner for slike situasjoner. De færreste har vært i akkurat en slik situasjon tidligere. Her er noen viktige stikkord til dette arbeidet:

Tenk det utenkelige

Husk at du er den som kjenner fakta best
Vis medfølelse og empati for de som rammes og fortell hva som kommer til å skje nå

Transparent og åpenhet

God kommunikasjon under krisehåndtering handler om åpenhet og god informasjon. Informativ og faktabasert informasjon både eksternt og internt reduserer mistenksomhet og rykter. Nyttig og tilstrekkelig informasjon til rett tid bidrar til å dempe frykt, oppklare misforståelser og ufarliggjøre.

Krisekommunikasjon dreier seg ikke lenger bare om situasjoner knyttet til dødsfall, oljelekkasjer eller økonomisk kriminalitet. Den dagen krisen rammer, avhenger bedriftens omdømme av hvilke forberedelser som er gjort, og hvor raskt virksomheten klarer å snu seg rundt i møte med utfordringen.

Ingen vaksine

Det finnes det ingen vaksine eller forsikring som beskytter hundre prosent mot cyberkriminalitet. Men er du godt forberedt, kommer du bedre ut av krisen. Utfallet og virksomhetens omdømme avhenger i stor grad av hvordan krisen håndteres.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish