Kredittforsikring

En kredittforsikring sikrer deg mot tap hvis kunden din går konkurs, blir insolvens eller av andre grunner ikke kan betale. Vi tilbyr uavhengig rådgivning som sikrer din bedrifts likviditet mot kommersiell og politisk kredittrisiko ovenfor dine kunder. Vi samarbeider med de største leverandørene i Norge og verden.

Denne forsikringen ble «redningen for oss» og det har vært fantastisk å se hvor bra forsikringen fungerte. Vi vil alltid ha dette fremover og anbefaler alle om å se på mulighetene for å få dette!
Frances Cerdeña Rasay
Entreprenør Bygg AS / EB Riving og Betongsaging AS

Selger selskapet ditt B2B?

En kredittforsikring passer alle selskaper som selger B2B og kan skreddersys din bedrifts behov. Både i Norge og internasjonalt.

Fordelene med en kredittforsikring:

  • Sikre salg på kreditt
  • Profesjonell risikostyring
  • Kan bedre driftsfinansieringen og gi økt sikkerhet for bankengasjementet
  • Muliggjør sikker vekst mot nye kunder og markeder
  • Mersalg

Fordelen med en kredittforsikring fremforhandlet av Söderberg & Partners: 

Vi er en uavhengig megler og fremforhandler en kredittforsikringsavtale skreddersydd din bedrift. Vår risikoanalyse avdekker behov og risiko basert på nøytrale synspunkt. 

Vi har stor kompetanse på området - og vil fremforhandle best mulig pris og vilkår. Tilpasset din bedrift og hverdag. Vi kaller det kredittforsikring gjort enkelt.

Hvordan virker en kredittforsikring?

Mulighetene er mange, men felles for alle løsningene er at din bedrift sikrer deg mot tap grunnet konkurs, insolvens eller at kundene av andre grunner ikke kan betale. I en ordinær kredittforsikringsavtale blir dine kunders finansielle resultater og soliditet kontinuerlig overvåket av kredittforsikringsselskapene. Dette gir en ekstra trygghet din bedrift vil ha glede av. På bakgrunn av overvåkningen mottar hver og en av dine kunder en kredittscore, som til syvende og sist bestemmer hvor mye dine kunder kan få i ønsket kreditt. Ved et tap, vil din bedrift normalt motta 90% av utestående fordringer i erstatning på godkjente kunder. 

Eksempler på muligheter din bedrift kan kredittforsikre:

Bli kontaktet av en rådgiver

Har du spørsmål rundt forsikringsløsninger for deg eller din virksomhet?
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish