Velkommen til frokostseminar

I samarbeid med Capgemini inviterer vi til frokostseminar der vi utforsker de usynlige truslene og gir råd om hvordan du kan beskytte din bedrift og dine ansatte.

Er du forberedt?

Bli med oss for en morgen med viktig kunnskap om hvordan identifisere og håndtere digitale risikoer, slik at du kan ta stegene som trengs for å beskytte din bedrift mot fremtidige trusler.

I seminaret vil vi dykke inn i det aktuelle trusselbildet for bedrifter og utforske hva som kan skje før-, under- og etter et digitalt angrep. Sammen med Peder Songedal, CISO CIS + I&D i Capgemini Nordics, vil vi dele innsikt om hvordan du kan styrke sikkerheten for din virksomhet.

Et cyberangrep kan fort bli kostbart

Vi blir mer og mer avhengig av IT-systemer for å kunne gjennomføre jobben vår. Et datainnbrudd er mer sannsynlig enn et innbrudd i kontorlokalene. Vi hjelper virksomheter med å sikre seg mot store tap.
Les mer om cyberforsikring
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish