Dobbeltbolig­forsikring

Gjør boligen attraktiv også i et utfordrende boligmarked. Å kjøpe før man selger, innebærer en risiko for å bli sittende med to boliger i en periode, eller å kjøpe og selge i to ulike markeder. Forsikringen gir kjøper en garanti mot doble boutgifter dersom det tar tid å selge egen bolig.

En tryggere bolig­handel

Boliger som selges med dobbeltboligforsikring gir en ekstra økonomisk trygghet for kjøper.

Forsikringen kjøpes og betales av selger, men det er kjøper som vil få utbetaling fra forsikringen. Boligene med dobbeltboligforsikring blir derfor mer attraktive i eiendomsmarkedet, og det vil bli tryggere for interessentene å legge inn bud.

Dekker ekstra kostnader

Forsikringen dekker faktiske ekstra boligkostnader med inntil kr 15 000 per måned i inntil 9 måneder, dersom kjøper ikke får solgt sin gamle bolig før overtakelse av den nye. Dette omfatter netto rentekostnader og faktiske ekstra boligkostnader ved usolgt bolig (felleskostnader, boligforsikring, oppvarming/strøm og kommunale avgifter).

Forsikringen har ingen egenandel, kun en karenstid på 3 måneder. Den er gyldig i 12 måneder etter overtakelse, og kjøper må oppfylle følgende krav for å få utbetaling gjennom forsikringen:

  1. Overtatt ny bolig.
  2. Forsøkt å selge boligen gjennom eiendomsmegler i minst tre måneder.

Forsikringen opphører en måned etter budaksept, og kjøper må akseptere bud på sin usolgte bolig innenfor 90 % av markedsført prisantydning. Dersom bud innenfor denne grensen ikke aksepteres, bortfaller muligheten for erstatning.

Bestilling gjøres av eiendoms­megler eller utbygger

Bestilling må gjøres av eiendomsmegler eller utbygger med distribusjonsavtale med Söderberg & Partners. Forsikringen har samme pris uansett eiendom, og koster kr 6 500,-. Forsikringen betales av selger, og må bestilles før eiendommen legges ut for salg. Vilkår og mer informasjon om forsikringen fås hos eiendomsmegler.
Slik bestilles Dobbeltboligforsikring 
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish