Dobbeltboligforsikring - når boligmarkedet svinger

Utgangspunktet for produktet har vært et ønske om økt trygghet rundt boligtransaksjonen, for både selger og kjøper, når boligmarkedet blir mer usikkert, mer selektivt og salgsprosessene tar lengre tid.

Dobbeltboligforsikring er et produkt utviklet av Söderberg & Partners i samarbeid med eiendomsmeglerne. Produktet ble første gang lansert under finanskrisen i 2008/2009 og relansert ved inngangen til pandemien (Covid-19) våren 2020.

Nå står vi igjen overfor et boligmarked som bremser litt. Årsakene er blant annet endringer i makrofaktorene som påvirker eiendomsmarkedet. Eksempler på dette er økte renter, høyere energi-, matvare- og drivstoffpriser.

Dette kan igjen bidra til endringer i adferden hos forbrukerne og driverne i boligetterspørselen «svekkes». Objektene vil få lavere omløpshastighet, og vi kan få et mer selektivt marked hvor tilbudssiden blir større og etterspørselen lavere. 

Forutsigbarhet er viktig uansett hvor markedet står. For kjøpere gir Dobbeltboligforsikring økt trygghet for å kjøpe ny bolig før de har solgt eksisterende. For selgerne betyr produktet potensielt flere budgivere. Vi merker allerede en økt etterspørsel fra våre kunder, både innenfor bruktbolig og nybygg. Da er det godt å kunne tilby en velprøvd løsning som er skreddersydd for akkurat slike utfordringer markedet nå står overfor.
Christian Søhus
Deputy CEO i Söderberg & Partners

Produktet har blitt godt mottatt fra flere aktører i bransjen. 

I et mer selektivt og usikkert boligmarked blir trygghet og forutsigbarhet viktigere for både kjøpere og selgere. Dobbeltboligforsikring gjør boligen mer attraktiv for usikre interessenter, og det vil være tryggere å kjøpe før man selger. På denne måten blir bolighandelen mer forutsigbar for aktører og forbrukere i markedet.
Henning Lauridsen
Adm. diretør i Eiendom Norge

Hvorfor Dobbeltboligforsikring?

  • Gjør boligen mer attraktiv i markedet.
  • Gjør handelen mer forutsigbar for kjøper og skaper større trygghet rundt kjøpsobjektet enn objekter som ikke er forsikret. På den måten vil interessenter føle det tryggere å legge inn bud.
  • Gir kjøper en garanti mot doble boutgifter dersom det tar tid å selge nåværende bolig.
  • Dekker ekstra boligkostnader med inntil kr 15 000 per måned i inntil 9 måneder dersom kjøper ikke får solgt sin nåværende bolig etter overtakelse av ny bolig.
  • Omfatter netto rentekostnader og faktiske ekstra boligkostnader ved usolgt bolig (felleskostnader, boligforsikring, oppvarming/strøm og kommunale avgifter).

Fakta om Dobbeltboligforsikring

  • Forsikringen tegnes av selger, og sikrer kjøper av boligen mot å bli sittende med doble bokostnader dersom de ikke får solgt sin gamle bolig.
  • Forsikringen kan tegnes av boligselgere som selger via eiendomsmegler med distribusjonsavtale med Söderberg & Partners.
  • Forsikringen administreres av Söderberg & Partners, og er plassert hos forsikringsselskapet HDI Global Specialty SE. Skadebehandlingsselskapet er Claims Link.

Les mer om Dobbeltboligforsikring her

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish