Skip to main content Skip to main navigation
Söderberg & Partners

Cyberforsikring

Vi blir mer og mer avhengig av IT-systemer for å kunne gjennomføre jobben vår. Et innbrudd på nettverket / dataserveren er mer sannsynlig enn et innbrudd i kontorlokalene. Et cyberangrep kan fort bli kostbart og Söderberg & Partners hjelper virksomheter med å sikre seg mot store tap.

Hackere blir bare mer profesjonelle, og klarer å bryte seg inn hos de mest profesjonelle virksomheter innen datasikkerhet. Bedrifter har ofte tilgang til sensitive og personfølsomme opplysninger. Tenk om disse opplysningene kommer på avveie!

Cyberforsikring

Det kan være dyrt å håndtere en IT-hendelse enten det skyldes et ondsinnet angrep eller en administrativ feil.

Med en cyberforsikring får man både tilgang til ekspertise innen IT, jus og PR, og ikke minst så dekker forsikringen for alle omkostninger ved assistansen.


En cyberforsikring har 3 overordnede dekninger

  1. Assistanse og omkostninger ved en cyberhendelse
  2. Juridisk assistanse og et eventuelt erstatningsansvar ved en cyberhendelse
  3. Et eventuelt driftstap ved en cyberhendelse (tilleggsdekning)

NB! En cyberforsikring dekker ikke tapte midler fra bankkonto. Dette må dekkes av en egen kriminalitetsforsikring.

Cyberforsikring


Bedriften er ansvarlig

Bedrifter er ansvarlig for alle person- og bedriftsfølsomme data man samler inn. Dersom uhellet skulle være ute, og følsom informasjon kommer i hendene på uvedkommende, så dekker forsikringen både forsvarsomkostninger og eventuelle erstatningsbeløp virksomheten blir idømt.

Forsikringen dekker også alle forsikringsbare omkostninger som følge av myndighetskrav ved en slik hendelse.

Forsikringen kan utvides til å dekke driftstap som følge av tapet en nedetid vil medføre, eventuelt de ekstrakostnader man måtte ha for å komme raskt i gang igjen.


Har din bedrift kontroll på cyber-risiko?

  • Hva bruker virksomheten teknologi til i den daglige drift?
  • Hvilken informasjon blir lagret, og hva benyttes den til?
  • Er noe av de data som lagres person- eller bedriftsfølsomme?
  • Hva gjør man dersom tilgangen til data forsvinner?
  • Er cyberangrep definert i bedriftens egen risikoanalyse / beredskapsplan?

 

Produktark: Last ned 


Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Jesper Østensen

Phone:

414 37 216

E-mail:


Contact us