Skip to main content Skip to main navigation

NHO Forsikring
Medlemsfordel i NHO Sterk innkjøpskraft Gunstige betingelser Driftet av uavhengig megler

NHO Forsikring
Medlemsfordel i NHO Sterk innkjøpskraft Gunstige betingelser Driftet av uavhengig megler

Det er lett å sjekke hvordan medlemsfordelen er for akkurat din bedrift:

1) Fyll inn kontaktskjemaet på siden her, Velg «Ja, jeg ønsker tilbud…» og klikk «Send». Du vil deretter bli tilsendt en innsynsfullmakt til signering (digitalt med BankID).

2) Signert innsynsfullmakt sender vi som megler til den eller de forsikringsselskapene bedriften har forsikringer hos i dag. Da får vi alle relevante opplysningene vi trenger for å kunne beregne et sammenlignbart tilbud. Du trenger da ikke gjøre annet enn å ta imot medlemstilbudet når det er klart.

3) Tilbudet sendes til deg fra en forsikringsrådgiver som jobber med den landsforeningen og den regionen ditt medlemskap er knyttet til i NHO. Direkte kontaktdetaljer til rådgiver vil da følge med tilbudet.

PS: En innsynsfullmakt er ingen flytting av forsikringer – kun en godkjennelse på at vi som megler kan innhente informasjon om bedriftens forsikringer og sikre at medlemstilbudet dermed blir sammenlignbart i forhold til både priser og vilkår.

Det kan være flere grunner til å snakke sammen om bedriftens forsikringer:

 • Er dere nettopp startet opp og trenger nye forsikringer?
 • Ønsker bedriften flere forsikringer for sine ansatte?
 • Har bedriften endret seg og trenger andre forsikringer?
 • Ønsker dere en ny gjennomgang av forsikringer?

Fyll inn kontaktskjema her og klikk «Send». Så blir du kontaktet av rådgiver som kjenner din bransje.

PS: Om du ønsker et sammenlignbart tilbud til de forsikringene bedriften har i dag, velg  «Ja, jeg ønsker tilbud…» i kontakt-skjemaet her. Så blir du tilsendt en innsynsfullmakt, og vi tar jobben med å samle inn informasjon og beregne tilbud.

Sterk innkjøpskraft

NHO består av ca. 30 000 medlemmer og er landets største felleskap for bedrifter. Dette skaper en ekstra stor innkjøpskraft til fordel for den enkelte medlemsbedrift. På den måten får man gunstige betingelser lettere enn ved innkjøp alene.

Meglet tjeneste

NHO Forsikring er ikke et forsikringsselskap, men en meglet tjeneste driftet av landets største forsikringsmegler Söderberg & Partners. Medlemsbedriftene har dermed både NHO og en objektiv rådgiver på sin side ved innkjøp av forsikringer og skadebehandling.

For små og store bedrifter

NHO Forsikring kan benyttes av alle bedrifter uansett størrelse så lenge bedriften er medlem av NHO. Medlemsfordelen kan benyttes både helt og delvis – alt ut fra hvordan bedriften selv ønsker det.

Komplett forsikringsløsning

NHO Forsikring inkluderer de fleste forsikringer en bedrift trenger. Ved å benytte denne medlemsfordelen kan altså bedriften oppnå en komplett forsikringsløsning for sine ansatte og virksomheten.

 • Yrkesskadeforsikring (lovpålagt forsikring)
 • Fritidsulykkeforsikring
 • Annen sykdom (enn yrkessykdom)
 • Gruppelivsforsikring (erstatning til etterlatte)
 • Reiseforsikring (tjeneste- og ferie-/fritidsreiser)
 • Helseforsikring (behandling/operasjon innen 14 virkedager)
 • Nyttekjøretøy (person-/varebil)
 • Bilutleie/Demobil/Prøvekjennemerke
 • Arbeidsmaskiner
 • Lastebiler
 • Tilhengere
 • Yrkesfartøy (båt)
 • Transport og speditøransvar
 • Næringsbygg bedriften eier
 • Maskiner, invetar, løsøre, varer
 • Avbrudd (inntektstap ved bygningsskade)
 • Entreprenør-/prosjektforsikring
 • Bedrifts- og produktansvar
 • Styreansvar, formues- og profesjonsansvar
 • Cyberforsikring (dataangrep)
Play

Cyberkriminalitet

Tryg Forsikring

Telefon: 915 04040

Online: www.tryg.no – reise

Ved akutt medisinsk assistanse på reise:

Falck Global Assistance

Telefon: +47 55 17 10 01

Tryg Forsikring

Telefon: 55 17 13 62

E-post: transport@tryg.no

Tryg Forsikring

Online: www.tryg.no – helse

Tryg Forsikring

Telefon: 55 17 20 30
(Døgnåpen)

Fender Marine

Telefon: 55 33 28 00

E-post: post@fender.no

NHO Skadeservice

Telefon: 67 53 70 70

E-post: nhoskade@claimslink.no

Kontakt oss