Skip to main content Skip to main navigation
Play

Cyberkriminalitet

 • Yrkesskadeforsikring (lovpålagt forsikring)
 • Fritidsulykkeforsikring
 • Annen sykdom (enn yrkessykdom)
 • Gruppelivsforsikring (erstatning til etterlatte)
 • Reiseforsikring (tjeneste- og ferie-/fritidsreiser)
 • Helseforsikring (behandling/operasjon innen 14 virkedager)
 • Nyttekjøretøy (person-/varebil)
 • Bilutleie/Demobil/Prøvekjennemerke
 • Arbeidsmaskiner
 • Lastebiler
 • Tilhengere
 • Yrkesfartøy (båt)
 • Transport og speditøransvar
 • Næringsbygg bedriften eier
 • Maskiner, invetar, løsøre, varer
 • Avbrudd (inntektstap ved bygningsskade)
 • Entreprenør-/prosjektforsikring
 • Bedrifts- og produktansvar
 • Styreansvar, formues- og profesjonsansvar
 • Cyberforsikring (dataangrep)

Tryg Forsikring

Telefon: 915 04040

Online: www.tryg.no – reise

Ved akutt medisinsk assistanse på reise:

Falck Global Assistance

Telefon: +47 55 17 10 01

Tryg Forsikring

Telefon: 55 17 13 62

E-post: transport@tryg.no

Tryg Forsikring

Online: www.tryg.no – helse

Tryg Forsikring

Telefon: 55 17 20 30
(Døgnåpen)

Fender Marine

Telefon: 55 33 28 00

E-post: post@fender.no

NHO Skadeservice

Telefon: 67 53 70 70

E-post: nhoskade@claimslink.no

Kontakt oss