Kjære klient,
Takk for tilliten og året som har gått!

For oss i Söderberg & Partners Wealth Management har dette året vært svært hektisk. Vi er en utfordrer til de godt etablerte bankene og rådgiverne, og som navnet tilsier er en stor del av selskapet eiet av partnere og andre ansatte
Michael Vågen Sivertsen
Michael Vågen Sivertsen 
Administrerende direktør

Vi ønsker å utvikle et personlig forhold til alle klientene våre, som også er grunnen til at vi nå er lokalt til stede i 11 byer i Norge. Vi har opplevd svært god utvikling på alle kontorer, og i de fleste byene er vi nå det største fagmiljøet innenfor formuesrådgivning. I den forbindelse må vi få rette en ekstra stor takk til deg som har anbefalt oss til venner og bekjente.

Vårt ønske er å videreutvikle selskapet, tjenestene og rådgivningen vår, slik at samarbeidet har størst mulig verdi for deg. For å være en god rådgiver, må vi forstå din situasjon, dine bekymringer og ambisjoner. Da kan vi gi deg helhetlige, langsiktige og ansvarlige råd. Det er også grunnen til at vi har utvidet tjenestene våre med mulighet for bistand fra skatteadvokat, pensjonsrådgiver eller regnskapsfører.

Resultatene fra årets klientundersøkelse viste at flertallet er veldig godt fornøyd med samarbeidet vårt. Vi ønsker at alle skal bli og forbli det - men da trenger vi din tilbakemelding. Del med oss hva du er fornøyd med, men også hva du ikke er fornøyd med. Vi skal strekke oss langt for å innfri de forventningene du har til oss som samarbeidspartner.

Avkastning er i hovedsak en funksjon av hvilken risiko vi har valgt, og at vi klarer å holde oss til planen vi har utarbeidet sammen. Våre anbefalte porteføljer har gitt god avkastning i 2023. Ingen av oss vet hva 2024 bringer, men det knytter seg nok mest spenning til om sentralbankene og myndighetene klarer å styre økonomien mot en myk landing.

Vi er om få dager på vei inn i en fin høytid for de fleste. Samtidig vet vi at denne tiden er utfordrende for mange. Vi i Söderberg & Partners vil nå før jul på vegne av våre ansatte og klienter bidra med tilskudd til Kirkens Bymisjon, og deres juleinnsamling “Gled en som gruer seg til jul”. I tillegg spurte vi dere om hvem andre dere ønsker skal få Årets Julegave. Resultatet ble Leger uten grenser, Frelsesarmeen, Kreftforeningen og Barnekreftforeningen. Julegave er avsendt, med hilsen fra dere og Söderberg & Partners.

Tusen takk for tilliten du har gitt oss gjennom 2023, vi ønsker deg og dine en riktig god jul og alt godt for året som kommer!

 

De beste hilsener,

Michael V. Sivertsen

administrerende direktør

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish